การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิค MAKOplasty®

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement) เป็นการผ่าตัดเพื่อนำเอาส่วนของข้อสะโพกหรือกระดูกที่เสื่อมสภาพออก แล้วทดแทนส่วนนั้นด้วยข้อสะโพกเทียม
 
 

ข้อบ่งชี้สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 

  • ผู้ที่มีข้อสะโพกเสื่อมที่มีอาการปวดมากหรือผิดรูป จนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
  • ผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไปที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การลดน้ำหนัก การรับประทานยา การทำกายภาพบำบัด เป็นต้น


MAKOplasty® คืออะไร

MAKOplasty® เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แขนกลหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (robotic arm assisted joint replacement surgery) โดยสามารถใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบเฉพาะบางส่วนและการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม
 

การใช้เทคนิค MAKOplasty® ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 

ปัญหาที่มักพบในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เช่น ความเสี่ยงจากการหลุดเคลื่อนหลุดของข้อเทียม ความเสี่ยงจากขาสองข้างไม่เท่ากัน อายุการใช้งานของข้อเทียมสั้นกว่าที่ควรจะเป็น อาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำ และอาจไม่ได้ผลดีเท่ากับการผ่าตัดครั้งแรก
 
การใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วย แขนกลหุ่นยนต์ กล้องจับสัญญาณภาพ 3 มิติ และเครื่องประมวลผลที่คอยควบคุมการทำงานทั้งหมดให้สอดคล้องกัน จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างละเอียด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการผ่าตัด
 

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิค MAKOplasty®

  • สามารถวางตำแหน่งข้อสะโพกเทียมได้อย่างแม่นยำ ทำให้ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการวางข้อสะโพกเทียมผิดตำแหน่ง เช่น ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด ส่งผลให้ข้อสะโพกเทียมที่ได้รับการผ่าตัดไปมีอายุการใช้งานยืนยาวอย่างที่ควรจะเป็น
  • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (90%) เริ่มเดินได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยประคองภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด
  • แผลผ่าตัดเล็ก เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวเร็ว ใช้เวลาพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 3 วัน

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3082 , 02 011 3083
โทรสาร: 02 011 3063
Rating score: 10.00 of 10, based on 43 vote(s)

 
โปรแกรมการรักษาอื่นๆ