bih.button.backtotop.text

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา
 

Health-Check-up-Package-2021.jpg
HealthScreeningProrams-TH-2022-Low.jpg

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 


ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเราตามรายการด้านล่างนี้

 

รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons)
 

1. การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (กระดูกสันหลังส่วนเอว)

4,910 บาท*
 

2. การตรวจระดับวิตามินดี
 •  25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี HPLC
4,340 บาท*

3. การตรวจคัดกรองเบาหวาน
 • HbA1C
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
2,460 บาท*

4. การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
1,445 บาท*

5. การตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
 • TSH
 • Free T4
2,100 บาท*

6. การตรวจหมู่โลหิต
 • ระบบ ABO
 • ระบบ Rh
620 บาท*

7. การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV * 3,080 บาท*

 

8. การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • VDRL (ซิฟิลิส)
 • HIV Ag/Ab (การตรวจภูมิต่อเชื้อเอชไอวี)
1,820 บาท*
 

9. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

1,230 บาท*


10. การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ***

9,470 บาท*


11. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI (Ankle Brachial Index)

2,400 บาท*ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 
*สงวนสิทธิ์การใช้ “รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons)” สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเท่านั้น และท่านสามารถใช้สิทธิราคานี้เฉพาะในวันที่ตรวจสุขภาพเท่านั้น

*ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ควรมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลในวันที่จะเข้ารับการตรวจแล้ว (สำหรับสตรีเท่านั้น)

*เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 150 กิโลกรัม จะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) และอัลตราซาวนด์ช่องท้องได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจอื่นได้จากเจ้าหน้าที่

**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าแพทย์ในการให้คำปรึกษาด้านความงาม หรือปัญหาโรคผิวหนังอื่นๆ หรือการรักษาด้านความงามอื่นๆ

***ผู้ตรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการตรวจ Low Dose CT screening ในแผนกตรวจสุขภาพ ควรมีอายุระหว่าง 55-77 ปีและมีประวัติสูบบุหรี่ 30 pack year ซึ่งพยาบาลจะทำการยืนยันความเหมาะสมในการตรวจกับท่านในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านมีคุณสมบัติไม่ครบเรายินดีที่จะทำนัดให้ท่านปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางปอดต่อไป

 
 

รายละเอียดและข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ:

 1. แผนกตรวจสุขภาพตั้งอยู่บริเวณชั้น 11 อาคาร บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
 2. สำหรับผู้ป่วยใหม่กรุณาติดต่อแผนกลงทะเบียนชั้น 10 ก่อนเวลานัด 30 นาทีเพื่อลงทะเบียนประวัติใหม่และกรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 3. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (หากท่านเลือกตรวจแพ็กเกจ Vitality Comprehensive กรุณางดน้ำก่อนตรวจ 4 ชั่วโมงเพื่อการตรวจ Body Composition Analysis)
 4. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 5. สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายที่เป็นสตรีควรเว้นระยะอย่างน้อย 7 วันจากช่วงมีรอบเดือน
 6. ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะเก็บในวันที่ตรวจสุขภาพ หากท่านประสงค์ที่จะเก็บตัวอย่างอุจจาระมาจากที่พัก ท่านสามารถดูวิธีการเก็บได้ที่นี่
 7. เพื่อให้ได้ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องที่ชัดเจน โรงพยาบาลจะจัดเตรียมน้ำเปล่าไว้ให้ท่านดื่มหลังได้รับการเจาะเลือดและขอให้ท่านกลั้นปัสสาวะระหว่างรอตรวจ
 8. หากท่านมีการตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test: EST) กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย รวมถึงแจ้งพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าหากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาหรือมีประวัติเรื่องเจ็บหน้าอกและหายใจติดขัด
 9. การตรวจตาในโปรแกรม Holistic มีการขยายม่านตาซึ่งจะส่งผลให้มองเห็นไม่ชัดเจนประมาณ 4-6 ชั่วโมง ท่านจึงไม่ควรขับยานพาหนะเองหลังตรวจเสร็จและควรนำแว่นกันแดดมาด้วย
 10. ในทุกโปรแกรมการตรวจสุขภาพลูกค้าจะต้องติดต่อแคชเชียร์ ก่อนเข้ารับการตรวจ
 11. หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการทำนัดตรวจสุขภาพกรุณาติดต่อ 0-2011-2222
 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

โทรศัพท์:  02 011 2222

โทรสาร : 02 011 5100

 

Rating Score: of 10, Total Vote: