โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ท่านสามารถดูรายการตรวจที่เหมาะสมกับท่านเพิ่มได้ที่โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล. ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา

IMG

IMG

คลิกเพื่อขยายภาพท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเราตามรายการด้านล่างนี้


 

ศูนย์ตรวจสุขภาพร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) ผู้นำทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยมานานกว่า 14 ปี เสนอแพ็กเกจ Vitality Comprehensive Packages เพิ่มการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่เพียงแต่ตรวจหาสิ่งผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียด แต่ยังรวมถึงรายการตรวจลึกยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณได้ทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกาย ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางเชิงป้องกันการเจ็บป่วยแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกาย ของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่.รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม 
(ADD-Ons)


1. การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (กระดูกสันหลังส่วนเอว)

4,300 บาท


2. การตรวจระดับวิตามินดี
 •  25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี HPLC
3,800 บาท

3. การตรวจคัดกรองเบาหวาน
 • HbA1C
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
2,150 บาท

4. การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหัตสูง
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
1,260 บาท

5. การตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
 • TSH
 • Free T4
1,850 บาท

6. การตรวจหมู่โลหิต
 • ระบบ ABO
 • ระบบ Rh
540 บาท

7. การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV * 2,700 บาท8. การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • VDRL (ซิฟิลิส)
 • HIV Ag/Ab (การตรวจภูมิต่อเชื้อเอชไอวี)
1,600 บาท

9. แพ็กเกจตรวจคัดกรองตา Premier Eye Examination

 

10,200 บาท

 


10. การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง (ไฝ)**

2,000 บาท


11. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

1,100 บาท


12. การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ***

8,300 บาท


13. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI (Ankle Brachial Index)

2,100 บาท


14. Female/Male Sensor Lifestyle Genetic Testing

 

 • Sensor 40+ หญิง / ชาย เป็นชุดตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการซึ่งตรวจครั้งเดียวเท่านั้น ที่วิเคราะห์รูปแบบรหัสพันธุกรรมมากกว่า 65 รูปแบบ มีผลเชื่อมโยงต่อรูปแบบของโรคที่แตกต่างกัน 12 ชนิด ประเมินผลกระทบและผลข้างเคียงของการใช้ยามากกว่า 73 ชนิดยา รวมถึงความเสี่ยงและประโยชน์ในการรักษาโดยใช้ฮอร์โมนทดแทน

43,700 บาท


15. Premium Plus Lifestyle Genetic Testing

 

 • Premium Plus การตรวจรหัสพันธุกรรมสำหรับผู้ชายและผู้หญิงซึ่งตรวจครั้งเดียวเท่านั้น สามารถวิเคราะห์รูปแบบของยีนส์มากกว่า 110 รูปแบบ ซึ่งมีผลเชื่อมโยงต่อรูปแบบของโรคที่แตกต่างกันไปถึง 25 โรค ทั้งยังสามารถประเมินผลกระทบจากผลข้างเคียงของการใช้ยามากกว่า 230 ชนิดยา รวมถึงความสามารถชี้เฉพาะความต้องการสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุตามผลการตรวจรหัสพันธุกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีแบบเฉพาะบุคคล

80,750 บาท** ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

*สงวนสิทธิ์การใช้ “รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons)” สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเท่านั้น และท่านสามารถใช้สิทธิราคาพิเศษนี้เฉพาะในวันที่ตรวจสุขภาพเท่านั้น

*ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ควรมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลในวันที่จะเข้ารับการตรวจแล้ว (สำหรับสตรีเท่านั้น)

*เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 150 กิโลกรัม จะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) และอัลตราซาวนด์ช่องท้องได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจอื่นได้จากเจ้าหน้าที่

**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าแพทย์ในการให้คำปรึกษาด้านความงาม หรือปัญหาโรคผิวหนังอื่นๆ หรือการรักษาด้านความงามอื่นๆ

***ผู้ตรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการตรวจ Low Dose CT screening ในแผนกตรวจสุขภาพ ควรมีอายุระหว่าง 55-77 ปีและมีประวัติสูบบุหรี่ 30 pack year ซึ่งพยาบาลจะทำการยืนยันความเหมาะสมในการตรวจกับท่านในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านมีคุณสมบัติไม่ครบเรายินดีที่จะทำนัดให้ท่านปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางปอดต่อไป

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้นต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านสามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระจากบ้านได้ ท่านสามารถดูวิธีการเก็บได้ที่นี่
 • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมของคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ


การเตรียมตัวเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสุขภาพแพ็กเกจ Holistic

 • การตรวจตาโดยการขยายม่านตาจะส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและตาสู้ แสงไม่ได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่ควรขับรถเอง ควรหาคนขับรถให้หรือใช้บริการรถรับจ้างในวันที่มาตรวจ และควรนำแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อป้องกันอาการตาสู้แสงไม่ได้
 • ควรนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับการตรวจก่อนเวลา 9.00 น. เนื่องจากการตรวจทั้งโปรแกรมจะใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง
 • ผลการตรวจระดับวิตามินดีใช้เวลา 1-2 วันจึงจะทราบผล

 

การชำระเงิน 

 • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินก่อนเข้ารับ บริการตรวจสุขภาพ
 • ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

โทรศัพท์:  02 011 2222

โทรสาร : 02 011 5100

 

Rating Score: of 10, Total Vote: