bih.button.backtotop.text

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 

อ่านรายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ทางด้านล่างนี้
ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา
 

BH_Health-Screening-Programs.jpg
 


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ (พ.ศ. 2567)

231202-Bumrungrad-Martech-Health-Screening-Package-Year-2024_TH-(1).jpg
 
 
Mascot_search.png

คลิกเพื่อขยายภาพ
 

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

 

ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา
ตามรายการด้านล่างนี้

 

 


รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons)


ท่านสามารถ ติดต่อนัดหมายแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพโปรแกรมเสริม
ใช้ตรวจร่วมกับโปรแกรมตรวจสุขภาพหลัก ตามรายการด้านล่างนี้

 
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

 • การตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 
*สงวนสิทธิ์การใช้ “รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons)” สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเท่านั้น และท่านสามารถใช้สิทธิราคานี้เฉพาะในวันที่ตรวจสุขภาพเท่านั้น

*ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ควรมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลในวันที่จะเข้ารับการตรวจแล้ว (สำหรับสตรีเท่านั้น)

*เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 150 กิโลกรัม จะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) และอัลตราซาวนด์ช่องท้องได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจอื่นได้จากเจ้าหน้าที่

**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าแพทย์ในการให้คำปรึกษาด้านความงาม หรือปัญหาโรคผิวหนังอื่นๆ หรือการรักษาด้านความงามอื่นๆ

***ผู้ตรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการตรวจ Low Dose CT screening ในแผนกตรวจสุขภาพ ควรมีอายุระหว่าง 55-77 ปีและมีประวัติสูบบุหรี่ 30 pack year ซึ่งพยาบาลจะทำการยืนยันความเหมาะสมในการตรวจกับท่านในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านมีคุณสมบัติไม่ครบเรายินดีที่จะทำนัดให้ท่านปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางปอดต่อไป


 

รายละเอียดและข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ:

 1. แผนกตรวจสุขภาพตั้งอยู่บริเวณชั้น 11 อาคาร บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
 2. สำหรับผู้ป่วยใหม่กรุณาติดต่อแผนกลงทะเบียนชั้น 10 ก่อนเวลานัด 30 นาทีเพื่อลงทะเบียนประวัติใหม่และกรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 3. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (หากท่านเลือกตรวจแพ็กเกจ Vitality Comprehensive กรุณางดน้ำก่อนตรวจ 4 ชั่วโมงเพื่อการตรวจ Body Composition Analysis)
 4. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 5. สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายที่เป็นสตรีควรเว้นระยะอย่างน้อย 7 วันจากช่วงมีรอบเดือน
 6. ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะเก็บในวันที่ตรวจสุขภาพ หากท่านประสงค์ที่จะเก็บตัวอย่างอุจจาระมาจากที่พัก ท่านสามารถดูวิธีการเก็บได้ที่นี่
 7. เพื่อให้ได้ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องที่ชัดเจน โรงพยาบาลจะจัดเตรียมน้ำเปล่าไว้ให้ท่านดื่มหลังได้รับการเจาะเลือดและขอให้ท่านกลั้นปัสสาวะระหว่างรอตรวจ
 8. หากท่านมีการตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test: EST) กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย รวมถึงแจ้งพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าหากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาหรือมีประวัติเรื่องเจ็บหน้าอกและหายใจติดขัด
 9. การตรวจตาในโปรแกรม Holistic มีการขยายม่านตาซึ่งจะส่งผลให้มองเห็นไม่ชัดเจนประมาณ 4-6 ชั่วโมง ท่านจึงไม่ควรขับยานพาหนะเองหลังตรวจเสร็จและควรนำแว่นกันแดดมาด้วย
 10. ในทุกโปรแกรมการตรวจสุขภาพลูกค้าจะต้องติดต่อแคชเชียร์ ก่อนเข้ารับการตรวจ
 11. หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการทำนัดตรวจสุขภาพกรุณาติดต่อ 0-2011-2222
 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคาร A ชั้น 11
เวลาทำการ : 7.00-15.00 น.

โทรศัพท์:  02 011 2222

 


CTA-Banner-V5_Purchase-Online-1200x255-TH.png
 

Rating Score: of 10, Total Vote: