bih.button.backtotop.text
Package Name  

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ

Package ID  

CKUP2352

 
70,900 THB
 
70,900 THB

Approximate cost in

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับโคเลสเตอรอล/ ไตรกลีเซอไรด์/ ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)           
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) 
 • Lipoprotein (a) (การตรวจไขมันเชิงลึก)
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN 
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT (AST) and SGPT (ALT) 
  • Alkaline Phosphatase (ALP) 
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 •     ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  
  • TSH and Free T4
  • Free T3
 •  ตรวจไวรัสตับอักเสบ  
  •  HBsAg and HBsAb
  •  Anti HCV
 •  ตรวจหามะเร็ง
  • มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA
  •  มะเร็งในตับ AFP
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจตา(วัดความสามารถในการมองเห็นและความดันลูกตา)
  ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 •  ตรวจระดับฮอร์โมนในเลือด  
  •  Estradiol (E2)
  •  Luteinizing Hormone (LH)
  •  FSH
  •  DHEA-S
  •  Free Testosterone
  •  IGF-I
  •  Insulin
  •  Cortisol
 • C-Reactive Protein* (CRP)
 • Homocysteine
 • Body Composition Analyzer (การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย)
 • Low-dose CT ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ
 • Cancer Genes Screening (การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง)

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ


แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ไม่เพียงแค่ตรวจเช็คหาสิ่งผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียดแบบ Comprehensive ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่ยังรวมรายการตรวจลึกอีกระดับกับ Vitallife Wellness Center เพื่อให้คุณได้ทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging จะให้คำปรึกษากับคุณ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางเชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วยสำหรับคุณโดยเฉพาะ และเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT) ซึ่งการตรวจนี้เป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา

นอกจากนี้มีโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 
 

รายละเอียดและข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ:

สำหรับการตรวจ Body Composition Analysis กรุณางดน้ำก่อน ตรวจ 4 ชั่วโมง และควรได้รับการเจาะเลือดเพื่อการตรวจฮอร์โมนภายใน เวลา 8.00 น.

  เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

Health Screening Center (Check-up)​
Service Hours : 7.00 - 15.00
Location : Bumrungrad International  A Building, 11th floor

 
Package Name : 

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ

Package ID : 

CKUP2352

70,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ


แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ไม่เพียงแค่ตรวจเช็คหาสิ่งผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียดแบบ Comprehensive ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่ยังรวมรายการตรวจลึกอีกระดับกับ Vitallife Wellness Center เพื่อให้คุณได้ทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging จะให้คำปรึกษากับคุณ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางเชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วยสำหรับคุณโดยเฉพาะ และเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT) ซึ่งการตรวจนี้เป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา

นอกจากนี้มีโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 
 

รายละเอียดและข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ:

สำหรับการตรวจ Body Composition Analysis กรุณางดน้ำก่อน ตรวจ 4 ชั่วโมง และควรได้รับการเจาะเลือดเพื่อการตรวจฮอร์โมนภายใน เวลา 8.00 น.

 
 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับโคเลสเตอรอล/ ไตรกลีเซอไรด์/ ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)           
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) 
 • Lipoprotein (a) (การตรวจไขมันเชิงลึก)
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN 
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT (AST) and SGPT (ALT) 
  • Alkaline Phosphatase (ALP) 
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 •     ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  
  • TSH and Free T4
  • Free T3
 •  ตรวจไวรัสตับอักเสบ  
  •  HBsAg and HBsAb
  •  Anti HCV
 •  ตรวจหามะเร็ง
  • มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA
  •  มะเร็งในตับ AFP
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจตา(วัดความสามารถในการมองเห็นและความดันลูกตา)
  ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 •  ตรวจระดับฮอร์โมนในเลือด  
  •  Estradiol (E2)
  •  Luteinizing Hormone (LH)
  •  FSH
  •  DHEA-S
  •  Free Testosterone
  •  IGF-I
  •  Insulin
  •  Cortisol
 • C-Reactive Protein* (CRP)
 • Homocysteine
 • Body Composition Analyzer (การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย)
 • Low-dose CT ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ
 • Cancer Genes Screening (การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง)
เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

Health Screening Center (Check-up)​
Service Hours : 7.00 - 15.00
Location : Bumrungrad International  A Building, 11th floor