bih.button.backtotop.text
Package Name  

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ

Package ID  

CKUP2352

 
70,900 THB
 
70,900 THB

Approximate cost in

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับโคเลสเตอรอล/ ไตรกลีเซอไรด์/ ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)           
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) 
 • Lipoprotein (a) (การตรวจไขมันเชิงลึก)
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN 
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT (AST) and SGPT (ALT) 
  • Alkaline Phosphatase (ALP) 
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 •     ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  
  • TSH and Free T4
  • Free T3
 •  ตรวจไวรัสตับอักเสบ  
  •  HBsAg and HBsAb
  •  Anti HCV
 •  ตรวจหามะเร็ง
  • มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA
  •  มะเร็งในตับ AFP
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจตา(วัดความสามารถในการมองเห็นและความดันลูกตา)
  ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 •  ตรวจระดับฮอร์โมนในเลือด  
  •  Estradiol (E2)
  •  Luteinizing Hormone (LH)
  •  FSH
  •  DHEA-S
  •  Free Testosterone
  •  IGF-I
  •  Insulin
  •  Cortisol
 • C-Reactive Protein* (CRP)
 • Homocysteine
 • Body Composition Analyzer (การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย)
 • Low-dose CT ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ
 • Cancer Genes Screening (การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง)

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ


แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ไม่เพียงแค่ตรวจเช็คหาสิ่งผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียดแบบ Comprehensive ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่ยังรวมรายการตรวจลึกอีกระดับกับ Vitallife Wellness Center เพื่อให้คุณได้ทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging จะให้คำปรึกษากับคุณ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางเชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วยสำหรับคุณโดยเฉพาะ และเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT) ซึ่งการตรวจนี้เป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา

นอกจากนี้มีโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 
 

รายละเอียดและข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ:

 • สำหรับการตรวจ Body Composition Analysis กรุณางดน้ำก่อน ตรวจ 4 ชั่วโมง และควรได้รับการเจาะเลือดเพื่อการตรวจฮอร์โมนภายใน เวลา 8.00 น.
 • ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT)ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องไม่มีประวัติเป็นโรคกลัวที่แคบเงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

Health Screening Center (Check-up)​
Service Hours : 7.00 - 15.00
Location : Bumrungrad International  A Building, 11th floor

 
Package Name : 

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ

Package ID : 

CKUP2352

70,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

Vitality plus Cancer Genes สำหรับบุรุษ


แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ไม่เพียงแค่ตรวจเช็คหาสิ่งผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียดแบบ Comprehensive ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่ยังรวมรายการตรวจลึกอีกระดับกับ Vitallife Wellness Center เพื่อให้คุณได้ทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging จะให้คำปรึกษากับคุณ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางเชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วยสำหรับคุณโดยเฉพาะ และเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT) ซึ่งการตรวจนี้เป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา

นอกจากนี้มีโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 
 

รายละเอียดและข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ:

 • สำหรับการตรวจ Body Composition Analysis กรุณางดน้ำก่อน ตรวจ 4 ชั่วโมง และควรได้รับการเจาะเลือดเพื่อการตรวจฮอร์โมนภายใน เวลา 8.00 น.
 • ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT)ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องไม่มีประวัติเป็นโรคกลัวที่แคบ
 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับโคเลสเตอรอล/ ไตรกลีเซอไรด์/ ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)           
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) 
 • Lipoprotein (a) (การตรวจไขมันเชิงลึก)
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN 
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT (AST) and SGPT (ALT) 
  • Alkaline Phosphatase (ALP) 
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 •     ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  
  • TSH and Free T4
  • Free T3
 •  ตรวจไวรัสตับอักเสบ  
  •  HBsAg and HBsAb
  •  Anti HCV
 •  ตรวจหามะเร็ง
  • มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA
  •  มะเร็งในตับ AFP
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจตา(วัดความสามารถในการมองเห็นและความดันลูกตา)
  ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 •  ตรวจระดับฮอร์โมนในเลือด  
  •  Estradiol (E2)
  •  Luteinizing Hormone (LH)
  •  FSH
  •  DHEA-S
  •  Free Testosterone
  •  IGF-I
  •  Insulin
  •  Cortisol
 • C-Reactive Protein* (CRP)
 • Homocysteine
 • Body Composition Analyzer (การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย)
 • Low-dose CT ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ
 • Cancer Genes Screening (การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง)เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

Health Screening Center (Check-up)​
Service Hours : 7.00 - 15.00
Location : Bumrungrad International  A Building, 11th floor