Package Name  

แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน (บุรุษ)

Package ID  

ckup1801

Cost

5,230 THB

Approximate cost in

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
 • ตรวจร่างกายทั่วไป​
 • การตรวจเลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจไวรัสตับอักเสบ * HBsAg and HBsAb, Anti-HCV
  • ตรวจหมู่เลือด  * ABO Grouping & Rh Group
  • ตรวจซิฟิลิส * VDRL
  • ตรวจเชื้อเอช ไอ วี * Anti HIV
  • ตรวจทาลัสซิเมีย * Hemoglobin Typingศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

 

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 


Pre-nuptial-male.jpg


รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 •  โปรดงดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 •  กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น (upper GI) ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 •  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 •  ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น
 •  กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน
 • หรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 

การชำระเงิน

 • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่าย ที่แผนกการเงิน ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
 • ท่านสามารถติดต่อ นัดหมายแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา

 

 

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึง ส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน (บุรุษ)

Package ID : 

ckup1801

Cost :

5,230 THB

Approximate cost in :

 


Pre-nuptial-male.jpg


รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 •  โปรดงดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 •  กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น (upper GI) ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 •  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 •  ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น
 •  กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน
 • หรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 

การชำระเงิน

 • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่าย ที่แผนกการเงิน ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
 • ท่านสามารถติดต่อ นัดหมายแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา

 

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
 • ตรวจร่างกายทั่วไป​
 • การตรวจเลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจไวรัสตับอักเสบ * HBsAg and HBsAb, Anti-HCV
  • ตรวจหมู่เลือด  * ABO Grouping & Rh Group
  • ตรวจซิฟิลิส * VDRL
  • ตรวจเชื้อเอช ไอ วี * Anti HIV
  • ตรวจทาลัสซิเมีย * Hemoglobin Typingศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

 

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึง ส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ

Instruction for Health Screening Programs: Prepare for your visit

General Instructions

 • Do not eat or drink anything except plain water for at least 12 hours prior to check up. In case of Upper GI X-ray or andoscopy, please keep fasting.
 • Please bring along your ID card or passport and arrive 10 minutes before the scheduled appointment time.
 • Stool and urine samples will be collected on the day of examination. Incase you prefer to collect the stool sample at home, please find instructions here.
 • If you have a pre-existing medical condtion, please bring any test results or reports you have for the doctor to review.
 • Please do not drink alcohol for at least 24 hours before beginning your program.