ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน สามารถรองรับผู้มารับบริการได้มากกว่า 60,000 คนต่อปี
 
ท่านสามารถพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านได้ ดังนี้
 1. เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด โดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ที่ โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 2. จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัวหรือภาวะสุขภาพที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลเพื่อพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับท่าน
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไปของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อทำการตรวจคัดกรองหรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
 
ท่านสามารถทำการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ที่หน้านัดหมายแพทย์ โดยระบุโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ท่านต้องการ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติมหรือต้องการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตรวจสุขภาพ สามารถส่งคำถามมาได้ที่หน้าติดต่อสอบถาม
 
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
 

 

อย่างไรก็ดี แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพจะไม่สั่งยาหรือทำการรักษาใดๆ เมื่อพบภาวะผิดปกติ หากตรวจพบปัญหาทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลรักษา ศูนย์ตรวจสุขภาพจะส่งท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด พร้อมแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยแพทย์อาจสั่งตรวจเพิ่มเติมหรือสั่งยาเพื่อการรักษา
 
ท่านจะได้รับผลการตรวจสุขภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการแผ่นซีดีบันทึกภาพเอกซเรย์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
 

การบริการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
  • แมมโมแกรม
  • อัลตราซาวนด์
  • เอกซเรย์ปอด
 • เอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น

 

การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมแก่บริษัทชั้นนำของไทยและนานาชาติกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงสถานทูตของประเทศต่างๆ โดยการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อแผนก Corporate Services โทร. 0 2667 1393
 

การบริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน 
 • ห้องเจาะเลือด 
 • ห้องตรวจสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น  
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ห้องตรวจภายใน 
 • ห้องฉายภาพรังสีและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 • ห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 • เคาน์เตอร์อาหารว่างที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 06.30–15.00 น.
 

สถานที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915
 

 

 


การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • นำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพเท่านั้น
 • หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 

ในกรณีเข้ารับการเอกซเรย์หรือส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น

 • งดอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ และต้องงดจนกว่าจะทำการตรวจเสร็จ
 

ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
 

คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง

 • เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 

การชำระเงิน

กรุณาชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจ ตรวจสุขภาพสตรี ตรวจตา สุขภาพช่องปากและฟัน และอื่นๆ โดยมีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
คะแนนโหวต: 9.26 of 10, จากจำนวนคนโหวต 94 คน
6802|1

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

6802
custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

6802
3
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

น.ต.นพ. จักรวุธ สีแพนบาล

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)เวชศาสตร์การบิน

นพ. เกรียงไกร โสธรชัย

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)เวชศาสตร์การบิน

นพ. ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

นพ. ทินกร พูลภิญโญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

นพ. มนัสวี โกวิทยา

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)เวชศาสตร์การบิน

นพ. อานนท์ คชประเสริฐ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

นพ.ดร. กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ผศ.ดร.พญ. กนิษฐา ภัทรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. กชกร พนมธรรม

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

พญ. คาเอะ ฮยาคุทาเคะ

อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. นฤมล แสงอรุณศิริ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

พญ. นิมัสรา สุไลมาน

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

พญ. วนิดา ศศิวิมลกุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

พญ. วันเพ็ญ ชัยพิกุสิต

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

พญ. วินัดดา วรรณเมธี

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

พญ. สมพร กีรติเรืองรอง

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

จักษุวิทยา

น.อ.นพ. ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), จักษุวิทยา

นพ. นัฐพล สาครเย็น

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), จักษุวิทยา

พล.อ.ต.นพ. พีระพงษ์ ภูยานนท์

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), จักษุวิทยา

ร.อ.นพ. พิษณุ พงษ์สุวรรณ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), จักษุวิทยา

ร.อ.นพ. สมบัติ ธนบุณยวัฒน์

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), จักษุวิทยา

นรีเวชวิทยา

พญ. กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา

พญ. ธีรินทร ธรรมวิชิต

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา

พญ. ประภาพรรณ นาควัชระ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา

พญ. ศรีริน สินธุภัค

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา

พญ. สมฤดี อุปลวัณณา

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา