bih.button.backtotop.text

โรคพาร์กินสัน ไม่ใช่แค่อาการสั่น...เช็ค 11 อาการเสี่ยงโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง โดยเฉพาะส่วนที่สร้างสารโดพามีนทำให้สารโดพามีนมีปริมาณน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติการเคลื่อนไหวของร่างกาย

Infographic-พารกนสน2016.jpg

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง โดยเฉพาะส่วนที่สร้างสารโดพามีนทำให้สารโดพามีนมีปริมาณน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

 

ศูนย์โรคระบบประสาท

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs