bih.button.backtotop.text

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ” | บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” | “ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1,2 ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการ 3. พล.ท. นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอาวุโส โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 4. นอ.พิเศษ นพ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และประธานโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมฯ 5. ผู้อำนวยการด้านบริหารและกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 6. ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการ 7. รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์

บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ”

นอ.พิเศษ นพ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและประธานโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมฯ ผู้อำนวยการด้านบริหารและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมจัดกิจกรรม “Healthy Joint (ข้อเข่าคืนสุข)” ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องข้อเข่าเสื่อม ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อสานต่อ “โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตอบแทนสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หายจากความเจ็บปวด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคข้อเข่าเสื่อมและวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ เปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You”

เมื่อเร็วๆ นี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” ขึ้น ณ บริเวณชั้น G อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และชั้น 10 Sky Lobby อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้ การบรรยายเคล็ดลับเพื่อสุขภาพจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษา พร้อมนำเสนอแพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟและบริการ‎ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ในช่วงสัมมนาเรื่องประโยชน์ของนมแม่ต่อคุณแม่และลูกน้อย คุณเปิ้น ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภา (คุณเปิ้ล ภารดี) ดารานักแสดง ยังได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะคุณแม่มือใหม่อีกด้วย

“ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

เดวิด ฟอสเตอร์ ศิลปินนักร้องระดับโลก เยือนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในโอกาสที่โรงพยาบาลครบรอบ 36 ปี พร้อมให้กำลังใจเด็กยากไร้ที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจภายใต้โครงการ “รักษ์ใจไทย” โดยมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา มีเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวนมากถึง 735 รายได้รับชีวิตใหม่จากการผ่าตัดรักษาโรคภายใต้โครงการ “รักษ์ใจไทย”

ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า แม้การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้จะมีกำหนดการที่แน่นมาก แต่เดวิดก็ยินดีสละเวลามาเยี่ยมน้องๆ ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึงน้องๆ ที่ผ่านการผ่าตัดและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติกับครอบครัว พร้อมกับได้พบปะพูดคุยกับทีมแพทย์หลากสาขาในโครงการ ได้แก่ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจในเด็ก กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก วิสัญญีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายอีกด้วย
 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs