bih.button.backtotop.text

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์ | บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการ | พ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต

ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประสบความสำเร็จในโครงการ ‘ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ชาวเวียดนาม’ ซึ่งเป็นโครงการคัดเลือกชาวเวียดนามที่มีฐานะยากจนและป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมาเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในโอกาสที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดำเนินการมาครบ 36 ปี โดยคัดเลือกชาวเวียดนามผู้ยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวน 5 รายเพื่อเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และเดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพเป็นที่เรียบร้อยโดยสายการบินแอร์เอเชีย

บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในระยะแรกเป็นการให้บริการ 5 ด้านด้วยกัน คือ บริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ การตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน บริการถ่ายภาพทางรังสี บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และบริการนัดหมายแพทย์สำหรับผู้ที่จะเดินทางเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ทุกประการ

สำหรับงานเปิดคลินิกอย่างเป็นทางการ บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้งได้รับเกียรติจากคุณพิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง คุณเดนนิส บราวน์ Corporate CEO (ตำแหน่งขณะนั้น) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย Dr. Mo Nyan Kyaw (Marcus) และคุณ Bruce Mo Ye Kyaw ผู้บริหารบริษัท ย่างกุ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล เซอร์วิส พร้อมแขก ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Mother’s Day 2016 เป็นพ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงาน "Mom Little Secret"เป็นพ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต โดยเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมรับฟังเทคนิคการดูแลคุณแม่มือใหม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณลิเดีย-ศรัณรัชต์ ดีน และคุณโน้ต ณัฐกานต์ เตชะรัตนไชย (ประสพสายพรกุล) โดยภายในงานมีหัวข้อน่าสนใจที่คุณแม่ควรรู้ อาทิ การเตรียมตัว 40 สัปดาห์แห่งครรภ์คุณภาพ การคลอดธรรมชาติ-ผ่าคลอด วิธีไหนดีกับแม่และปลอดภัยกับลูก วิธีดูแลผิวพรรณคุณแม่ท้องให้สดใสและออกกำลังกายอย่างไรให้คุณแม่ฟิตแอนด์เฟิร์ม
 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs