bih.button.backtotop.text

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 37 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหัวใจ | โครงการผ่าตัดหัวใจ รักษ์ใจไทย

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปนานาชาติ ครั้งที่ 37

นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม (ที่ 4 จากขวา) ศัลยแพทย์ระบบประสาทและผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และผู้บริหารโรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี ร่วมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ครั้งที่ 37 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและการบำบัดความปวด โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดการอบรม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศัลยแพทย์จากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมอบรม ต่อยอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย

บำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Genetics, Diagnosis and Treatment of Brugada & Early Repolarization Syndromes”

เมื่อเร็วๆ นี้นายแพทย์กุลวี เนตรมณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดจังหวะ แปซิฟิกริม ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา และอายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำด้านหัวใจจากนานาชาติ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Genetics, Diagnosis and Treatment of Brugada and Early Repolarization Syndromes” ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อฝึกอบรมให้คณะแพทย์ด้านโรคหัวใจจากทั้งในประเทศไทย เอเชีย สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ช่วยน้องจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกับโครงการ “ รักษ์ใจไทย ”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมามีเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวนมากถึง 724 ราย ได้รับชีวิตใหม่จากการผ่าตัดรักษาโรคภายใต้โครงการ “รักษ์ใจไทย”

“รักษ์ใจไทย” เป็นโครงการผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้แก่เด็กไทยที่มีฐานะยากจนรวมถึงเด็กที่อยู่ตามชนบทที่ห่างไกล โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในการผ่าตัดแต่ละรายมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 550,000 บาท

ผู้มีจิตเมตตาสามารถร่วมสมทบทุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ได้โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2667 1398

นอกจากนี้ท่านยังช่วยเหลือเด็กๆ ได้อีกทางด้วยการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากร้านล้านน้ำใจ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น M อาคารโรงพยาบาลฯ และชั้น G อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ซึ่งเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs