What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา

 

( โครงการฯ ได้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากได้ดำเนินการผ่าตัดครบ 60 ข้อเข่าแล้ววันนี้ )โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
ขอเชิญผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมชาวไทยผู้มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ จำนวน 60 ข้อเข่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 • ผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer-assisted surgery) โดยใช้เทคโนโลยีระบบนำร่องในการผ่าตัด (navigation system) และระบบแขนหุ่นยนต์ (robotic-assisted surgery) เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมให้เกิดความแม่นยำ ลดความคลาดเคลื่อน ทำให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
 • ใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านการติดเชื้อ อันเป็นมาตรฐานในการผ่าตัดข้อเทียมในระดับนานาชาติ (international standard)
 • ผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคแผลเล็ก (minimally invasive surgery) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ ตั้งแต่การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด การปฏิบัติตัวในขณะนอนโรงพยาบาล ตลอดจนการติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัด
 • ใช้ชนิดของข้อเข่าเทียมที่มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกคน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • 1. มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีรายได้น้อย
 • 2. อายุ 60-75 ปี
 • 3. มีภาวะข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรงที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดข้อเทียม โดยได้พยายามรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดและไม่ได้ผลนานกว่า 6 เดือน

หลักฐานในการสมัคร

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 2. เอกสารรับรองการเป็นผู้มีรายได้น้อย
 • 3. ฟิล์มเอกซเรย์ข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง ในท่ายืนทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะผ่าตัดครบ 60 ข้อเข่า

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ โทร 0 2667 2000


ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers