bih.button.backtotop.text

กรดไหลย้อน โรคฮิตที่คุ้นหู

โรคกรดไหลย้อน เกิดจากการย้อนกลับของสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหาร เช่นกรดไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหาร โดยสาเหตุสามารถเกิดได้หลากหลาย รวมถึงวิธีการรักษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น

 
aw-GERD_pix-co-02-(1).jpg

สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง?
 • ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหาร เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และยาบางชนิด 
 • ความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหาร หรือกระเพาะอาหาร พฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เช่น เข้านอนทันทีหลังทานอาหาร ทานอาหารมากในหนึ่งมื้อ ดื่มน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์
 • โรคอ้วน 
 • การตั้งครรภ์
 
aw-GERD_pix-co-03.jpg

มีวิธีการรักษาอย่างไร?

ควรแก้ไขจากสาเหตุของการเกิดโรค เช่น

 • ปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต
 • หลีกเลี่ยงเข้านอนทันทีหลังทานอาหาร 
 • ทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงดื่มน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์ 
 • การทานยาบรรเทาอาการ เช่นยาลดกรด หรือยาช่วยย่อยอาหาร
 
aw-GERD_pix-co-04.jpg

ปรับพฤติกรรมหรือทานยาแล้วไม่ดีขึ้น มีวิธีอื่นอีกไหมนะ?
 • แพทย์อาจแนะนำวิธีการผ่าตัดเพื่อรัดหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารให้เล็กลง โดยสามารถทำการผ่าตัดได้ 3 วิธี ดังนี้
 • ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
 • ผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง
 • ผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องผ่านปาก หรือ TIF เป็นวิธีที่ไม่มีแผลที่หน้าท้อง และฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเดิม


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs