bih.button.backtotop.text

การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงสถานการณ์โควิด

09 กุมภาพันธ์ 2565
โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ SARS-CoV-2 อาการแสดงทั่วไปเมื่อติดเชื้อได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย ไอ หายใจลำบาก เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมและโรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ในปี พ.ศ.2564 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เก็บข้อมูลจาก 37 ประเทศ พบว่า การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นหนึ่งในปัจจัยร่วมสำคัญของการติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิต มีรายงานว่าประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีโรคร่วมเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
   

โควิด-19 มีผลต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างไร

ข้อมูลการศึกษาถึงผลของ โควิด-19 ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีจำกัด ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นหรือมีอาการรุนแรงกว่าผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยทั่วไปแล้วผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าสู่ระยะโรคเอดส์ จะมีระดับภูมิต้านทานต่ำหรือมีปริมาณไวรัสสูง ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการรักษา เมื่อติดเชื้อโควิดจะมีอาการรุนแรง

 

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ที่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้ จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และหากป่วยเป็นโควิด-19 จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตได้  

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรปฏิบัติป้องกันโควิดดังนี้

  • ฉีดวัคซีนโควิด-19 (ถ้าทำได้)
  • ใส่หน้ากากอนามัยคลุมจมูกและปาก
  • รักษาระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
  • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดและไม่มีการระบายอากาศ
  • หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ
  • ควรปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต ได้แก่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ออกกำลังกาย ผ่อนคลายความเครียด
  • ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรเตรียมยาต้านไวรัสอย่างน้อย 1-3 เดือน
  • ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนปอดอักเสบ
  • ควรนัดพบแพทย์ติดตามอาการ หากมีข้อจำกัดในการเดินทางควรปรึกษาแพทย์ทาง telemedicine
 

คำแนะนำการได้รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้อาการข้างเคียงจากวัคซีนไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ส่วนการตอบสนองต่อวัคซีนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับภูมิต้านทานและสุขภาพของผู้รับวัคซีน ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิต้านทานต่ำควรได้รับวัคซีนเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 28 วัน หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีน

 

ติดต่อสอบถามกับทีมพยาบาลผู้ให้คำปรึกษา (Clinical Nurse Coordinator) 

เบอร์โทร 081-8403894
เวลาสำหรับให้คำปรึกษา 08.00-17.00 น.


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs