bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ดูแลตนเองในภาวะ LONG COVID

สาเหตุของอาการลองโควิด ยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยแน่ชัด แต่มีความเป็นไปได้ว่า อาจเกิดจากประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันลดลง หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รวมถึงภาวะเครียดในช่วงเวลาที่ป่วย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

LONG COVID หลังติดเชื้อ โควิด-19 ทิ้งอะไรไว้ให้ร่างกายเรา

ภาวะ “โควิดระยะยาว” หรือ “Long COVID-19” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด 19 อาจพบได้ในทุกระดับความรุนแรงของช่วงป่วย

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมเราถึงควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคได้ รายละเอียดรับชมได้จากวิดีโอนี้

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่... วัคซีนสำคัญในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

: ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจคล้ายคลึงกับการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ หากผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย จะมีโอกาสทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น ดังนั้น การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 7 กลุ่มเสี่ยง เพราะจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ลดความรุนแรงของโรคจากภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านไวรัสโควิด-19 ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

ไปติดตามชมรายละเอียด วิธีการรับประทานยา ข้อสำคัญ อาการข้างเคียงที่เกิดได้บ่อยหลังรับประทานยา และข้อควรระวังสำคัญสำหรับยาตัวนี้ ในคลิปได้เลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงสถานการณ์โควิด

โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ SARS-CoV-2 อาการทั่วไปได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย ไอ หายใจลำบาก เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมและโรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม

สบายสไตล์มยุรา ตอน : โควิด-19 กับระบบทางเดินอาหารและตับ

การติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงระบบทางเดินอาหารและตับอีกด้วย อาการที่พบได้บ่อยคือ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งพบได้ทั้งขณะติดเชื้อโควิด-19 หรือหลังหายจากโควิด-19 แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

Bumrungrad Podcast EP.27 ทำอย่างไร...เมื่อโควิดพ่นพิษมาถึงระบบทางเดินอาหาร

EP นี้มารับฟังถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อระบบทางเดินอาหารและตับ การติดต่อ ความรุนแรง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อ ตลอดจนการดูแลตัวเองหลังหายจากโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ตามติดภารกิจหนึ่งวันของคุณหมอศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในช่วง COVID-19

ตามติดภารกิจหนึ่งวันช่วง COVID-19 ในการดูแลผู้ป่วย ของคุณหมอเอมี่ - อลิศรา อารีราชการัณย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา

อ่านเพิ่มเติม