bih.button.backtotop.text

เช็คอาการเสี่ยง โรคพาร์กินสัน

12 ธันวาคม 2562

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองและระบบประสาทที่พบได้บ่อยรองจากโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยได้รับการตรวจและรับการรักษาในระยะเริ่มแรก จะสามารถช่วยชะลออาการของโรค และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองและระบบประสาทที่พบได้บ่อยรองจากโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยได้รับการตรวจและรับการรักษาในระยะเริ่มแรก จะสามารถช่วยชะลออาการของโรค และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs