bih.button.backtotop.text

หัวใจเต้นเร็ว

หัวใจเต้นเร็ว คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ในผู้ใหญ่อัตราการเต้นของหัวใจปกติขณะพักจะอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที อย่างไรก็ดี ภาวะหัวใจเต้นเร็วอาจไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจเสมอไป แต่อาจหมายถึงโรคอื่นๆ ได้ด้วย

สาเหตุ/ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้หัวใจเต้นเร็ว
สาเหตุภายนอกมักเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่
 • การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
 • ภาวะซีดหรือภาวะโรคเลือดอื่นๆ
 • ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism)
 • เป็นไข้
 • ความเครียด ความวิตกกังวล
 • การพักผ่อนไม่พอเพียง
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน
 • การสูบบุหรี่
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคบางชนิด
 • การใช้สารเสพติด เช่น โคเคน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วที่เกิดจากโรคหัวใจ เกิดจากการส่งสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ ที่พบได้มีดังนี้
 • หัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ (atrial or supraventricular tachycardia: SVT)
 • หัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation)
 • หัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ (ventricular tachycardia or ventricular fibrillation)
ภาวะหัวใจเต้นเร็วส่วนมากไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ อาจไม่ต้องทำการรักษา เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน การสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด ส่วนภาวะหัวใจเต้นเร็วจากสาเหตุเฉพาะ แพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุ อาการ และความรุนแรงของโรค เช่น การรักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
ภาวะหัวใจเต้นเร็วที่เกิดจากโรคหัวใจ ขึ้นกับชนิดของภาวะหัวใจ โดยแพทย์จะเลือกการรักษาที่เหมาะสมได้แก่
 • มีอาการหน้ามืดหรือหมดสติบ่อยครั้ง
 • เกิดลิ่มเลือด (blood clots) โดยเฉพาะภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation)
 • หัวใจวาย (heart failure) เป็นภาวะที่หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่เพียงพอ
 • เสียชีวิตกะทันหัน มักเกิดขึ้นกับภาวะหัวใจเต้นเร็วที่เกิดในหัวใจห้องล่าง (ventricular tachycardia or ventricular fibrillation)
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด การสูบบุหรี่
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ตรวจสุขภาพและพบแพทย์สม่ำเสมอ

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ดูเพิ่มเติม

สถาบันโรคหัวใจ (Heart Institute)

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs