bih.button.backtotop.text

คลินิกพันธุกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ข้อมูลศูนย์
คลินิกพันธุกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์ นักเภสัชพันธุศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 

การตรวจโรคจากพันธุกรรม คืออะไร
1. การตรวจเพื่อทำนายโรคที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นโรครุนแรงที่ต้องการการรักษา
2. การตรวจเพื่อทำนายความปลอดภัยจากการใช้ยา คือ การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อทำนายว่าเรามีโอกาสในการแพ้ยาบางชนิดหรือไม่ หากในอนาคตเรามีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังหรือหลีกเลี่ยงไปใช้ยาอื่น
3. ผู้ที่วางแผนมีบุตร การตรวจจะเน้นไปในการตรวจโรคทางพันธุกรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ เพื่อให้คู่แต่งงานสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาโรคให้แก่บุตรอย่างทันท่วงที 
4.การตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม  

โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
เป็นที่ทราบกันดีว่าความผิดปกติแต่กำเนิดมักจะมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่จากความรู้ในปัจจุบันพบว่า โรคที่มีความรุนแรงหลายโรค เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคมะเร็งบางชนิด เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ดังนั้นผู้ที่มีประวัติโรคดังกล่าวในครอบครัว  จึงมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวได้ในอนาคต หรือเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วในปัจจุบันโดยที่ท่านยังไม่ทราบ

ใครบ้างที่ควรตรวจ และควรตรวจเมื่อไร 
ในอดีตมักตรวจในผู้ที่เป็นโรคอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันมีการแนะนำให้ตรวจเชิงป้องกันในผู้ที่มีสุขภาพปกติซึ่งต้องการทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรมที่สามารถป้องกันหรือเฝ้าระวังได้ กรณีเช่นนี้ คนทั่วไปก็สามารถตรวจทางพันธุกรรมได้เช่นกัน

 
 คลินิกพันธุกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมาย

โทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)
หรือโทร : 02-066-8888 (ระหว่างเวลา 20.00-8.00น.)
Email : [email protected]
ประโยชน์ของการตรวจโรคจากพันธุกรรม
กรณีที่แพทย์สามารถตรวจได้ว่ามีกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมที่อาจจะก่อโรคหรือไม่ จะมีประโยชน์ใน 2 ด้าน ได้แก่
1. ทำให้สามารถรู้ล่วงหน้าในการป้องกันโรคได้
2. ทำให้สามารถรักษาโรคได้ตรงมากที่สุดกับความผิดปกตินั้นๆ

ข้อจำกัดของการตรวจโรคจากพันธุกรรม
1. โดยเทคนิคในปัจจุบัน ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าผลที่ได้จะต้องเป็นบวกเสมอหรือลบเสมอ จะมีประมาณ 20-30% ที่ผลอาจจะเป็นผลกำกวม ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจทุกคนจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อน
2. การตรวจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการตรวจทั่วไป เนื่องจากการตรวจทางพันธุกรรมให้ข้อมูลที่มากกว่าการตรวจเลือดแบบธรรมดา ดังนั้น ราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปตามกัน

เมื่อตรวจแล้วทราบผล ต้องทำอย่างไร
โดยทั่วๆไป เป็นเวลาหลายๆสัปดาห์ หลังจากที่ผู้รับการตรวจ ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว ก็จะนัดมาฟังผลการตรวจ แต่หากผลการตรวจเป็นผลกำกวม หรือเป็นผลบวก จะต้องมีแพทย์โดยเฉพาะ หรือแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์ ที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าผลการตรวจมีความหมายว่าอย่างไร และกระบวนการต่อไปควรทำอย่างไร หากกระบวนการต่อไป เป็นกระบวนการที่ต้องพึ่งแพทย์เฉพาะทาง ก็จะมีการส่งต่อไปให้แพทย์เหล่านั้น เพื่อที่จะดูแลเฉพาะโรคต่อไป

นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พยาธิวิทยาคลินิก
พันธุกรรม

ดูโปรไฟล์

นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พันธุกรรม
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

Related Package

Contact Number

  • คลินิกพันธุกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
    Tel: 02 011 3592

Service Hours

  • คลินิกพันธุกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
    ทุกวัน 08.00–20.00 น.

Location

  • คลินิกพันธุกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
    ศูนย์อายุรกรรม อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs