ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
ศูนย์สูติ-นรีเวช
เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพราะคุณคือคนสำคัญ
1.1M+
จำนวนผู้ป่วยต่อปี
520,000+
จำนวนผู้ป่วยต่างชาติต่อปี
190+
จำนวนประเทศของผู้ป่วยที่มารักษา
39
จำนวนของศูนย์รักษา
ใจสั่นหวิว เรื่องธรรมดาหรือว่าโรคหัวใจถามหา
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นความผิดปกติของระบบคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ ช้ากว่าปกติ หรือเต้นผิดจังหวะ
การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้าและคอ
ร่วมไขข้อข้องใจปัญหาสุขภาพเรื่องของการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้าและคอ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เปลือกตาตกหย่อน...ปัญหาตาที่แก้ไขได้
เปลือกตาตกหย่อนสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา... อ่านเพิ่มเติม
8 กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
กลุ่มอาการที่เป็นปัญหาเฉพาะหรือพบบ่อยในผู้สูงอายุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ... อ่านเพิ่มเติม
4 เคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
หลากหลายโรคที่มารุมเร้าในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อสุขภาพและการดูแลตนเองที่ถดถอยลง ... อ่านเพิ่มเติม
แนะนำศูนย์รักษา
Center Feature