เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพราะคุณคือคนสำคัญ
1.1M+
จำนวนผู้ป่วยต่อปี
520,000+
จำนวนผู้ป่วยต่างชาติต่อปี
190+
จำนวนประเทศของผู้ป่วยที่มารักษา
39
จำนวนของศูนย์รักษา
การตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องที่ติดอัลตราซาวนด์
เป็นวิธีการที่ช่วยทำให้แพทย์มองเห็นสภาพเยื่อบุผนังและผนังทางเดินอาหารทั้งส่วนบน และผนังทางเดินอาหารส่วนล่างได้ รวมถึงยังใช้ในการศึกษาอวัยวะภายในที่อยู่ใกล้ ๆ กับระบบทางเดินอาหาร เช่น ถุงน้ำดี ตับ
รายการ ER Easy Room ตอนเทรนด์การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
ร่วมไขข้อข้องใจปัญหาสุขภาพเรื่อง ‪เทรนด์การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
อายุรกรรม รักษาโรคอะไรบ้าง?
รู้หรือไม่ว่าหมออายุรกรรมรักษาโรคที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย... อ่านเพิ่มเติม
รู้หรือไม่? ออกซิเจนป้องกันและรักษาแผลเรื้อรังจากการฉายรังสีได้
เมื่อมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ร่างกายต้องการออกซิเจนปริมาณมากขึ้นเพื่อเยียวยารักษา ... อ่านเพิ่มเติม
12 สารอาหารที่ผู้สูงอายุไม่ควรขาด
ปัญหาด้านโภชนาการในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบบ่อย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง... อ่านเพิ่มเติม
แนะนำศูนย์รักษา
Center Feature