ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพราะคุณคือคนสำคัญ
1.1M+
จำนวนผู้ป่วยต่อปี
520,000+
จำนวนผู้ป่วยต่างชาติต่อปี
190+
จำนวนประเทศของผู้ป่วยที่มารักษา
39
จำนวนของศูนย์รักษา
4 ภาวะสายตาผิดปกติ กับแนวทางรักษา
ภาวะสายตาผิดปกติสามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิดคือ สายตาสั้น ,สายตายาว , สายตาเอียง และสายตายาวสูงอายุ
การรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE
การรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE
ตอบข้อสงสัย? หุ่นยนต์ผ่าตัดแทนมนุษย์ได้จริงหรือ
ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในวงการแพทย์ได้มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัด... อ่านเพิ่มเติม
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลทั่วโลกได้ใช้วิธีการนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ... อ่านเพิ่มเติม
บอลโลกครั้งนี้ สนุกได้ไม่เสียสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับฟุตบอลโลก มักเกิดจากพฤติกรรมดังต่อไปนี้... อ่านเพิ่มเติม
แนะนำศูนย์รักษา
Center Feature