เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพราะคุณคือคนสำคัญ
1.1M+
จำนวนผู้ป่วยต่อปี
520,000+
จำนวนผู้ป่วยต่างชาติต่อปี
190+
จำนวนประเทศของผู้ป่วยที่มารักษา
39
จำนวนของศูนย์รักษา
โรคอ้วนอันตราย... ตัวร้ายทำลายสุขภาพ
โรคอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลากหลายชนิด เช่น โรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย , โรคคุชชิง รวมทั้งเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานที่เกินความพอดีของร่างกาย
::: กินอยู่อย่างไรห่างไกลมะเร็ง :::
กินอยู่อย่างไรห่างไกลมะเร็ง
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลทั่วโลกได้ใช้วิธีการนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ... อ่านเพิ่มเติม
บอลโลกครั้งนี้ สนุกได้ไม่เสียสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับฟุตบอลโลก มักเกิดจากพฤติกรรมดังต่อไปนี้... อ่านเพิ่มเติม
ปัญหาสุขภาพตาที่ตามมากับวัยที่เพิ่มขึ้น
ปัญหาสุขภาพตาและการมองเห็นในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ... อ่านเพิ่มเติม
แนะนำศูนย์รักษา
Center Feature