เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพราะคุณคือคนสำคัญ
1.1M+
จำนวนผู้ป่วยต่อปี
520,000+
จำนวนผู้ป่วยต่างชาติต่อปี
190+
จำนวนประเทศของผู้ป่วยที่มารักษา
39
จำนวนของศูนย์รักษา
ผู้ป่วยภาวะไตวาย กับทางเลือกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในปัจจุบันผู้ป่วยภาวะไตวายมีทางเลือกในการวินิจฉัยและการรักษาที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้
รายการ ER Easy Room ตอนสุขภาพดีทั้งแม่และลูกด้วยนมแม่
ร่วมไขข้อข้องใจเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มะเร็งปากมดลูก! อย่าพลาดโอกาสที่จะป้องกัน
แม้มะเร็งปากมดลูกจะเป็นโรคมะเร็งที่ป้องกันและรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆ ... อ่านเพิ่มเติม
ไม่อยากป่วยเป็นโรค...มีตัวช่วยอะไรบ้าง?
“ความสุข” คือความสบายกายและใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและพากันแสวงหาถึงหนทางที่จะพบกับความสุขในชีวิต แต่ความสุขในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน... อ่านเพิ่มเติม
โรคพิษสุนัขบ้า.....เป็นแล้วรอดยาก
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นเชื้อไวรัสที่จู่โจมประสาทส่วนกลางทำให้เกิดโรคทางระบบประสาท และในหลายกรณีทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้... อ่านเพิ่มเติม
แนะนำศูนย์รักษา
Center Feature