เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพราะคุณคือคนสำคัญ
1.1M+
จำนวนผู้ป่วยต่อปี
520,000+
จำนวนผู้ป่วยต่างชาติต่อปี
190+
จำนวนประเทศของผู้ป่วยที่มารักษา
39
จำนวนของศูนย์รักษา
วิ่งมาราธอน...เตรียมพร้อมร่างกายก่อนสตาร์ท
ในปัจจุบันการวิ่งออกกำลังกายได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและมีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งประเภทใด สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งเสมอ
คืนการมองโลกที่สดใสให้ดวงตา กับเทคโนโลยี ReLEx SMILE
การแก้ไขภาวะสายตาสั้นแบบใหม่ไร้ใบมีด ด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE
เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นความทรงจำที่ดี...กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์
หลายคนคิดว่าอัลไซเมอร์เป็นเพียงอาการหลงๆ ลืมๆ และเปล่าประโยชน์ที่จะรักษา แต่ความเป็นจริงก็คือ นอกเหนือจากปัญหาเรื่องความจำแล้ว ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง... อ่านเพิ่มเติม
มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้หากตรวจพบเร็ว
กว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี (Human papilloma virus infection) สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้หญิง 4 ใน 5 คนมีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต ... อ่านเพิ่มเติม
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การใช้หุ่นยนต์มีความแม่นยำ ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น... อ่านเพิ่มเติม