bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ธ.ค. 12 2562

เช็คอาการเสี่ยง โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองและระบบประสาทที่พบได้บ่อยรองจากโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยได้รับการตรวจและรับการรักษาในระยะเริ่มแรก จะสามารถช่วยชะลออาการของโรค และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Read More
ธ.ค. 09 2562

รู้จักกับ “การไอสำลักอาหารในผู้สูงอายุ"

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย เนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการกลืนทำงานช้าลง สำหรับการกลืนที่ลำบากจะส่งผลให้เกิดการสำลักในระหว่างรับประทานอาหาร

Read More
พ.ค. 16 2562

โรคงูสวัด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไข!

โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสจะยังฝังตัวอยู่บริเวณปมประสาท

Read More
พ.ค. 13 2562

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด , วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ , วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

Read More
ก.ค. 25 2561

โรคงูสวัด ภัยเงียบในผู้สูงอายุ

สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน โดยแนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

Read More
ม.ค. 19 2561

กายบริหาร...ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

การหกล้มในผู้สูงอายุอาจเกิดได้หลายสาเหตุ ดังนั้นมาเริ่มฝึกกายบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ

Read More
พ.ย. 20 2560

อายุรกรรม รักษาโรคอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ว่าหมออายุรกรรมรักษาโรคที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

Read More
ก.ย. 13 2560

12 สารอาหารที่ผู้สูงอายุไม่ควรขาด

ปัญหาด้านโภชนาการในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบบ่อย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง

Read More
ส.ค. 17 2560

สัญญาณเตือน.....ปัสสาวะบ่อยในผู้สูงอายุ

ชายที่มีอายุ 50-60 ขึ้นไปและเมื่อมีอายุมากขึ้น โอกาสในการเป็นต่อมลูกหมากโตก็สูงขึ้นตามไปด้วย

Read More