กายบริหาร...ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

19 มกราคม 2561
การหกล้มในผู้สูงอายุอาจเกิดได้หลายสาเหตุ ดังนั้นมาเริ่มฝึกกายบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ

Related Health Blogs