bih.button.backtotop.text

Fibroadenoma เนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง

Fibroadenoma เป็นก้อนเนื้อในเต้านมที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง สามารถเกิดได้ในผู้หญิงทุกวัยแต่มักพบในผู้หญิงอายุน้อยวัยก่อนหมดประจำเดือน และมีการรักษา 2 วิธีคือการผ่าตัดและการใช้ความเย็นในการรักษา

เนื้องอกในเต้านมชนิด Fibroadenoma เป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง และมากกว่า 10% พบมากกว่า 1 ก้อน


เนื้องอกในเต้านมชนิด Fibroadenoma เป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง และมากกว่า 10% พบมากกว่า 1 ก้อน ซึ่งการเกิดก้อนเนื้องอกยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด โดยผู้ป่วยสามารถเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองเมื่อมีอายุ 20 ปีขึ้นไปด้วยวิธีการคลำ และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์และเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม เมื่อตรวจพบก้อนเนื้องอกและพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เนื้อร้าย แพทย์จะนัดติดตามอาการ หรือหากผู้ป่วยมีความกังวลใจว่าก้อนเนื้องอกอาจกลายเป็นเนื้อร้ายก็สามารถเข้ารับการรักษาโดยใช้ความเย็น (cryoablation) หรือการผ่าตัดได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
โทร: 02-011-5888

Related Health Blogs