bih.button.backtotop.text

อัลไซเมอร์กับผู้สูงวัย... สู้ด้วยพลังใจคนใกล้ตัว

25 ตุลาคม 2561

แม้ว่าโรคอัลไซเมอร์จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขได้นะคะ ส่วนการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะทำอย่างไรได้บ้างนั้น มาหาคำตอบกันได้เลยค่ะ

แม้ว่าโรคอัลไซเมอร์จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขได้นะคะ ส่วนการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะทำอย่างไรได้บ้างนั้น มาหาคำตอบกันได้เลยค่ะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


Related Health Blogs