bih.button.backtotop.text

เลือกทานอย่างไร เหมาะสมกับเรามากที่สุด?

30 พฤศจิกายน 2563

เลือกทานอย่างไร จึงเหมาะสมกับเรา? ให้นักกำหนดอาหารช่วยวางแผนโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีสุขภาพดี หรือช่วยบรรเทาหรือรักษาอาการของโรคLayout-Nutrition-Tele-Consultation-SocialPost_1040x1040-2-FB.jpg
 

รู้จักนักกำหนดอาหาร

นักกำหนดอาหาร เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ชำนาญการด้านอาหารบำบัดโรค หรือ โภชนบำบัด ด้วยการกำหนดและจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ให้เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยบรรเทาหรือรักษาอาการของโรค ตลอดจนกำหนดอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

 


Layout-Nutrition-Tele-Consultation-SocialPost_1040x1040-3-FB.jpg
 

ปรึกษานักกำหนดอาหารเพื่อการวางแผนดูสุขภาพ

นักกำหนดอาหาร สามารถให้คำแนะนำที่ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ

  • โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ำหนัก
  • โภชนาการเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
  • โภชนาการเพื่อผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ มีภาวะลำไส้แปรปรวน ย่อยอาหารผิดปกติ หรือมีภาวะดูดซึมสารอาหารผิดปกติ
  • โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
  • โภชนาการสำหรับคุณแม่หลังคลอด
  • โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก


Layout-Nutrition-Tele-Consultation-SocialPost_1040x1040-4-FB.jpg


อยู่ที่ไหนก็รับคำปรึกษาได้

ทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมอำนวยความสะดวก ในการให้บริการคำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Tele-Consultation ทั่วประเทศ เพื่อลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง ด้วยความตั้งใจมอบการดูแล ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการแก่ท่านอย่างดีที่สุด

 

Layout-Nutrition-Tele-Consultation-SocialPost_1040x1040-5-FB.jpg
 


บริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร ผ่านระบบออนไลน์

ทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการคำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศศูนย์โภชนบำบัด / ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
โทร. 02-0112882 หรือ 02-0112577
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs