bih.button.backtotop.text
Package Name  

บริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร ผ่านระบบออนไลน์

Package ID  

CDM060-30-1000

 
820 THB
 
820 THB

Approximate cost in

 •  ราคานี้ รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร ระยะเวลา 60 นาที พร้อมเอกสารประกอบ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับการให้คำปรึกษาทางโภชนาการกับนักกำหนดอาหารผ่านระบบออนไลน์
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ประเภทอื่น ๆ

ศูนย์โภชนบำบัด / ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
โทร. 02-0112882 หรือ 02-0112577

ทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการคำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ


ด้วยข้อกำจัดด้านสถานที่ ระยะเวลา และการเดินทาง ทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการคำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Tele-Consultation ทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจมอบการดูแล ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการแก่ท่านอย่างดีที่สุด 

โดยบริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ ให้คำแนะนำที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย อาทิ 
 • โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ำหนัก 
 • โภชนาการเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 
 • โภชนาการเพื่อผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ผู้มีภาวะลำไส้แปรปรวน ย่อยอาหารผิดปกติ หรือมีภาวะดูดซึมสารอาหารผิดปกติ 

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมคำแนะนำเกี่ยวกับ
 • โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ 
 • โภชนาการสำหรับคุณแม่หลังคลอด 
 • โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เป็นต้น

โดยผู้รับบริการสามารถนัดหมายวันเวลาที่สะดวกได้ล่วงหน้า เพื่อปรึกษาปัญหากับนักกำหนดอาหารผู้ชำนาญการด้านอาหารบำบัดโรคโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของสุขภาพได้อย่างแท้จริง สู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากที่สุด
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ :

 1. ให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนรับคำปรึกษา ที่เบอร์ 02-011-4833 หรือ 02-011-4899
 3. กรุณาติดต่อเปลี่ยนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนรับคำปรึกษา ที่เบอร์ 02-011-4833 หรือ 02-011-4899
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

บริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร ผ่านระบบออนไลน์

Package ID : 

CDM060-30-1000

820 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการคำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ


ด้วยข้อกำจัดด้านสถานที่ ระยะเวลา และการเดินทาง ทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการคำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Tele-Consultation ทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจมอบการดูแล ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการแก่ท่านอย่างดีที่สุด 

โดยบริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ ให้คำแนะนำที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย อาทิ 
 • โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ำหนัก 
 • โภชนาการเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 
 • โภชนาการเพื่อผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ผู้มีภาวะลำไส้แปรปรวน ย่อยอาหารผิดปกติ หรือมีภาวะดูดซึมสารอาหารผิดปกติ 

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมคำแนะนำเกี่ยวกับ
 • โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ 
 • โภชนาการสำหรับคุณแม่หลังคลอด 
 • โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เป็นต้น

โดยผู้รับบริการสามารถนัดหมายวันเวลาที่สะดวกได้ล่วงหน้า เพื่อปรึกษาปัญหากับนักกำหนดอาหารผู้ชำนาญการด้านอาหารบำบัดโรคโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของสุขภาพได้อย่างแท้จริง สู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากที่สุด
 
 •  ราคานี้ รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร ระยะเวลา 60 นาที พร้อมเอกสารประกอบ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับการให้คำปรึกษาทางโภชนาการกับนักกำหนดอาหารผ่านระบบออนไลน์
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ประเภทอื่น ๆ

ศูนย์โภชนบำบัด / ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
โทร. 02-0112882 หรือ 02-0112577

 

เงื่อนไขการให้บริการ :

 1. ให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนรับคำปรึกษา ที่เบอร์ 02-011-4833 หรือ 02-011-4899
 3. กรุณาติดต่อเปลี่ยนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนรับคำปรึกษา ที่เบอร์ 02-011-4833 หรือ 02-011-4899
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ