การเดินอย่างปลอดภัยในผู้สูงวัย

08 พฤษภาคม 2560
สำหรับผู้ที่ต้องดูแลหรือช่วยเหลือผู้สูงวัยระหว่างการเดิน ท่านสามารถปฎิบัติตามได้ง่าย ๆ ดังขั้นตอนในวิดีโอนี้

Related Health Blogs