bih.button.backtotop.text

6 ท่าบริหาร พิชิตข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ เราสามารถแนะนำท่านด้วยการออกกำลังกายง่ายๆในท่าบริหาร 6 ท่านี้ เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

การออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม
 

โรคข้อเข่าเสื่อม มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ เราสามารถแนะนำท่านด้วยการออกกำลังกายง่ายๆในท่าบริหาร 6 ท่านี้ เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

 

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ อาคาร A ชั้น 20 เคาน์เตอร์ D
เปิดบริการทุกวัน 08.00-20.00 น.
โทร. 02-066-8888 หรือ 1378

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs