ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (แห่งใหม่) บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด เป็นส่วนตัว มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
การบริการ
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยนอก
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ ผู้ป่วยอาการวิกฤตในห้องไอซียู
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการฟอกเลือดเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลสามารถนัดเวลาพิเศษได้
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 • การประเมินและการให้คำแนะนำการรับประทานอาหารจากนักโภชนาการที่มีประสบการณ์
 • ห้องเดี่ยวสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด 22 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • เตียงระบบไฟฟ้าผู้ป่วยสามารถปรับขึ้น-ลงได้อย่างสะดวก
  • เคเบิ้ลทีวีหลายภาษา
  • ปุ่มกดเรียกพยาบาลที่ทันสมัยภายในห้องและระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
 • เครื่องไตเทียม Fresenius รุ่น 5008 Full option ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน มีระบบตรวจวัดปริมาตรน้ำ การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการฟอกเลือด เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย นำเข้าจากต่างประเทศ
 • ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง (Ultrapure Reverse Osmosis Water)สำหรับการฟอกเลือดที่มีระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ป่วยและได้มาตรฐานสากล The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
 • ระบบควบคุมการติดเชื้อภายในศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากล
 • ความพร้อมด้านทีมบุคลากรด้านโรคไต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามมาตรฐานแพทยสภาและสภาการพยาบาล

พญ. สาวิตรี ทัฬหภัค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

พญ. วีรพร ศรีสังข์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

ผศ.พญ เสาวลักษณ์ ชูศิลป์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. สิร สุภาพ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. วิรุฬห์ แสงศิรประภา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. ไกรฤกษ์ อธิรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. สุธีธัช สุขุมาลจันทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

ศ.นพ. เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์ไตเทียม
  Tel: 02 011 4062

Service Hours

 • ศูนย์ไตเทียม
  วันจันทร์-วันเสาร์
  07.00-16.00 น.
  ช่วงเช้า
  ตรวจเฉพาะเวลา 07.00 น.
  ช่วงบ่าย
  ตรวจเฉพาะเวลา 13.00 น.
  นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น กรุณานัดหมายแพทย์

Location

 • ศูนย์ไตเทียม
  ชั้น 9 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์
คะแนนโหวต 9.75 of 10, จากจำนวนคนโหวต 110 คน

Related Health Blogs