bih.button.backtotop.text

โรคไตอักเสบ

ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่หลายอย่างในร่างกาย โดยหน้าที่หลักคือกรองของเสียจากเลือด ไตแต่ละข้างนั้นประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานหรือหน่วยการทำงานของไตที่เรียกว่า “หน่วยไต” หรือ Nephron จำนวนมากมายนับล้าน

ส่วนประกอบย่อยของหน่วยไต
Layout-ภาวะการณเจบปวย-โรคไตอกเสบ_Content.jpg

สำหรับหน่วยไตแต่ละหน่วย ก็มีส่วนประกอบย่อยลงไปอีก ได้แก่ 
 1. Glomerulus หรือกระจุกหลอดเลือดฝอย เป็นทางผ่านของเลือดที่เข้ามาในไต ในบริเวณ Glomerulus นี้ เลือดในเส้นเลือดฝอยจะถูกกรองลงไปในส่วนถัดไปของหน่วยไตซึ่งก็คือท่อไตฝอย เลือดส่วนที่ไม่ได้ถูกกรองลงไปก็จะไหลออกจากกระจุกนี้ แล้วพันอยู่ตามส่วนอื่นของหน่วยไตเพื่อช่วยแลกเปลี่ยนสารเคมีอีกทาง
 2. Renal tubules หรือท่อไตฝอย เป็นท่อสำหรับให้ของเหลวที่ถูกกรองออกจากเลือดไหลผ่าน ท่อเล็ก ๆ นี้จะไปไหลรวมกันในท่อที่ใหญ่ขึ้น ของเหลวในท่อนี้เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนสารเคมีขณะที่ไหลในท่อ ก็จะกลายเป็นน้ำปัสสาวะ ไหลไปสู่ท่อที่ใหญ่ที่สุดของไตแต่ละข้าง ซึ่งก็คือท่อไต

จะเห็นได้ว่า Glomerulus มีส่วนสำคัญคือเป็นตัวกรองหลักของสารเคมีในเลือด ถ้าโครงสร้างนี้ของหน่วยไตถูกทำลาย จะส่งผลให้สมดุลในร่างกายเสียไปได้
 
โรคไตอักเสบ หรือ Glomerular disease เป็นกลุ่มของโรคไตที่เกิดพยาธิสภาพบริเวณ Glomerulus หรือกระจุกเส้นเลือดฝอยที่ทำหน้าที่หลักในการกรองเลือด โดยที่ คำว่า Glomerular disease นี้เป็นแค่คำที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นใน Glomerulus เท่านั้น แต่สาเหตุว่าทำไม Glomerulus ถึงผิดปกติยังสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายโรค เช่น
 • โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน
 • โรคไตอักเสบจาก IgA
 • โรคไตอักเสบจาก SLE
 • โรคไตอักเสบจากเส้นเลือดอักเสบ
 • โรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับการติดเชื้ออื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัสตับอักเสบ หรือ HIV
เมื่อใดที่ควรสงสัยว่าเป็นโรคไตอักเสบ(Glomerular disease) ?
 • ตรวจพบเม็ดเลือดแดงออกมาในปัสสาวะ
 • ตรวจพบโปรตีนออกมาในปัสสาวะ
 • ค่าการทำงานของไตผิดปกติ
 • ค่าอัลบูมินในเลือดต่ำ

โดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการบวม ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะเป็นฟอง ปัสสาวะเป็นเลือดก่อนมาพบแพทย์ หรืออาจไม่มีอาการอะไรเลยแต่ตรวจพบความผิดปกติเหล่านี้โดยบังเอิญก็ได้

เมื่อมีความผิดปกติข้างต้น อายุรแพทย์โรคไตจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้เกิดความผิดปกติดังกล่าว หรือ Glomerular disease นั้นเป็นประเภทไหน
 
การหาสาเหตุของโรคไตอักเสบ(Glomerular disease) นั้น สามารถทำได้โดยการเจาะเลือดเพิ่มเติม รวมไปถึงการเจาะชิ้นเนื้อไต ไปตรวจ หลายๆครั้งอายุรแพทย์โรคไตต้องทำทั้งสองอย่าง แต่บางกรณี เช่น ลักษณะของโรคดูยังไม่รุนแรงและดูการดำเนินโรคค่อนข้างช้าหรือคงที่ ก็อาจทำเพียงเจาะเลือดและติดตามดูอาการไปก่อน แล้วค่อยเจาะชิ้นเนื้อไตไปตรวจเมื่อโรคดูแย่ลง นอกจากนี้ ผลเลือดนี้ยังสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าควรทำการเจาะชิ้นเนื้อไตต่อไปหรือไม่

ทั้งนี้โรคไตอักเสบ(Glomerular disease) นั้นมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้หาสาเหตุหรือรักษา อาจทำให้การทำงานของไตแย่ลงจนกระทั่งเกิดภาวะไตวายได้
 

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ไตเทียม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคไต

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs