bih.button.backtotop.text

ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม

ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม (Holistic Wound Care Center)

ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญการเรื่องการรักษาแผลโดยเฉพาะ ซึ่งมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการรักษาแผล มีการใช้วัสดุปิดแผลที่ช่วยให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับรักษาแผลต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น  ลดโอกาสในการสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการลุกลามของแผล ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น
 

 

อ่านรายละเอียดข้อมูลศูนย์เพิ่มเติม คลิก

ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวมให้บริการการดูแลรักษาแผลแบบต่างๆ ดังนี้
แผลทใหบรการดแลรกษา.jpg
แผลส่วนใหญ่เกิดจากโรคเบาหวาน และโรคนี้ยังทำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามมาอีกหลายอย่างทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์ อาทิ ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgeon) แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม(หมอโรคเบาหวาน) แพทย์ระบบประสาท แพทย์หัวใจ  และอื่น ๆ สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลและมีโรคประจำตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากพยาบาลผู้ชำนาญการรักษาแผล (Certified Wound Care Nurse) ที่ทำแผลให้โดยมุ่งเน้นในการรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัยและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี


โรคเบาหวานมผลกระทบตอระบบตางๆ.jpg
ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวมให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์ อาทิ ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgeon) แพทย์ระบบประสาท แพทย์หัวใจ เป็นต้น และทางศูนย์ ฯ เรายังมีพยาบาลเฉพาะด้านการรักษาแผล (Wound Care Nurse) ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการรักษาแผลจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
โดยมุ่งเน้นช่วยรักษาแผลให้กับผู้ป่วยดังนี้
 • ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ตามปกติ
 • รักษาอาการติดเชื้อ
 • รักษาบาดแผล
 • เพิ่มคุณภาพชีวิต

ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการรักษาแผลอย่างครอบคลุม
 

 • การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy)
Hyperbaric-Oxygen-Therapy-website.JPG
 
 • ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและเส้นเลือดฝอย
 • ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะในร่างกายที่มีออกซิเจนและเลือดไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงช่วยให้บาดแผลหายเร็วยิ่งขึ้น
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย
 • ช่วยป้องกันและต่อสู้กับการติดเชื้อบางชนิด
 • ช่วยลดอาการบวมของเนื้อเยื่อ
 
 • การรักษาด้วยเลเซอร์ (Photo Therapy: Healite II LED
 
Laser-Therapy-heal-light-website.JPG
 

 Healite II LED Phototherapy (yellow) เป็นเทคโนโลยีแสงบําบัด ช่วยในการสมานแผลโดยใช้พลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ ช่วยสมานแผล ลดอาการบวมและการอักเสบของเนื้อเยื่อ กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ช่วยเร่งกระบวนการการหายของแผล ช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกลับคืนสู่สภาพเดิม 
 
 • เครื่องเอกซเรย์ภาพสามมิติแบบเต็มตัว (3D Bi-plane imaging) ร่วมกับ Carbon Dioxide Injector
 
3D-Bi-plane-imaging-website.JPG
 
เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพที่ใช้ในห้องผ่าตัด เพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำได้อย่างชัดเจนทุกทิศทางระหว่างการผ่าตัดที่ใช้วิธีการรุกล้ำน้อยที่สุด และไม่เป็นพิษต่อไตเมื่อใช้ CO2 contrast ทดแทนสารทึบรังสีแบบเดิม
 
 • การรักษาแผลโดยใช้คลื่นกระแทก (Electro Hydraulic Shock Wave)
 
shock-wave-website.JPG
 

เป็นเครื่องที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของแผลและเพิ่มหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กในบริเวณที่ทำการรักษา ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
 
 • การรักษาแผลโดยวิธีสุญญากาศ  (Negative Pressure Wound Therapy)
 
Negative-pressure-website.JPG
 
เป็นการรักษาแผลด้วยระบบปิดที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ โดยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นสายเล็ก ๆ สอดอยู่ในแผล มีปลายอีกด้านต่อเข้ากับเครื่องสุญญากาศเพื่อช่วยระบายเลือดหรือสารคัดหลั่งออกจากแผล จะช่วยกระตุ้นกระบวนการสมานแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้น
 
 • เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง (Transcutaneous oxygen monitoring equipment: TCOM) 
 
TCOM-website.JPG
 
เป็นการวัดค่าแรงดันออกซิเจนผ่านทางผิวหนัง โดยวัดออกซิเจน (O2) จากที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดเลือดฝอยมาสู่ชั้นผิวหนัง วัดโดยการติดหัววัด Electrode ในบริเวณที่ต้องการทำการวัดค่าการวัดที่ได้จะบอกถึงข้อมูลความสามารถของร่างกายในการนำส่งออกซิเจนเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อ
 
 • อุปกรณ์ทำแผลขั้นสูง (Advance Wound Dressing)
นอกจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการช่วยให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น ยังมีวัสดุใส่ในแผลที่ช่วยทำให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น เช่น Alginate dressing, Hydrocolloid dressing, Foam dressing, Hemoglobin Spray เป็นต้น โดยมีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของแผล
 
 • การรักษาด้วยหนอนบำบัด (Maggot Therapy)
เป็นการรักษาด้วยหนอนแมลงวันสายพันธ์แมลงวันสายพันธุ์  Lucilia sericata สามารถกำจัดเนื้อตาย โดยหนอนแมลงวันจะผลิตเอนไซม์ออกมาช่วยย่อยเนื้อตายในแผล แล้วจะดูดน้ำที่ย่อยแล้วเข้าไป  รวมถึงเนื้อตายแล้วถูกย่อยก็จะดูดเข้าไปในตัวหนอนด้วย โดยหนอนแมลงวันที่นำมาใส่ในแผลจะถูกบรรจุอยู่ในถุงเรียกว่า Bio Maggot ทำให้เนื้อตายที่คลุมพื้นผิวแผลถูกกำจัดออกไป ส่งผลให้แผลหายได้เร็วยิ่งขึ้น
 
 
ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การบริบาลผู้ป่วยนอกมากกว่า 2,000 ราย และผู้ป่วยใน กว่า 400 รายต่อปี
กลุ่มคนที่เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับแผลที่พบบ่อย
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีบาดแผลที่แขนและขา
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัด
nail1900x540.jpg

บำรุงราษฎร์ให้บริการดูแลเท้าและเล็บเท้าแบบครบวงจร​ โดยทีมผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป​ รวมถึงผู้ป่วยเบาหวาน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเท้า​

บริการรวมถึง:​
 • การตัดเล็บ (เล็บขบ เล็บหนา เล็บเป็นเชื้อรา) สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเท้าโดยเฉพาะ​
 • การตัดหนังฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเท้าโดยเฉพาะ​
 • การตัดหนังฝ่าเท้าสำหรับผู้ที่เป็นตาปลาโดยเฉพาะ ​​

สถานที่ให้บริการ: อาคาร A (ตึกคลินิก) ชั้น 16 ​
เวลาทำการ: 9.00-17.00 (ทุกวัน)​
ติดต่อนัดหมาย: 02-0113322​
 

นพ. วีระวร อริยขจร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูประวัติ

พญ. จุลี จตุวรพัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
เวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันสูง

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Number

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

Location

 

ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
 • อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs