ห้องพักผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 011 6284
โทรสาร:   02 011 2182
Email: 
ประเภทห้อง
เงื่อนไข | Currency Converter
หมายเหตุ

* ผู้ป่วยห้อง ICU และ CCU ที่แพทย์สั่งงดอาหาร โรงพยาบาลฯ จะคิดเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น
 • อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 • กำหนดเวลาออกจากโรงพยาบาล 12:00 น.
 • ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน คิดตามราคารวม***
 • โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
ห้องพรีเมียร์ รอยัล
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • 1 ห้องนอน (Twin beds) สำหรับครอบครัวผู้ป่วย
 • ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรี)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ห้องครัวขนาดมินิ
 • ทีวี 3 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 146 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
29,980
ค่าบริการและอาหาร
6,740
รวมราคา
36,720
ห้องชุดพรีเมียร์ เอเทรียม
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี 2 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 90 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
19,210
ค่าบริการและอาหาร
6,480
รวมราคา
25,690
ห้องชุดพรีเมียร์
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี 2 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 90 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
17,470
ค่าบริการและอาหาร
6,480
รวมราคา
23,950
ห้องวีไอพี
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี 2 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 71 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
17,470
ค่าบริการและอาหาร
6,040
รวมราคา
23,510
ห้องซูเปอร์ดีลักซ์
Amenities
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 44 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
12,130
ค่าบริการและอาหาร
4,910
รวมราคา
17,040
ห้องเตียงเดี่ยวพิเศษ
Amenities
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 44 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
9,760
ค่าบริการและอาหาร
4,910
รวมราคา
14,670
ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา
Amenities
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 34 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
7,370
ค่าบริการและอาหาร
4,910
รวมราคา
12,280
ห้อง 2 เตียง
Amenities
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว ใช้ร่วมกัน
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 44 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
3,310
ค่าบริการและอาหาร
4,640
รวมราคา
7,950
ห้อง 4 เตียง
Amenities
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว ใช้ร่วมกัน
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 83 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
1,730
ค่าบริการและอาหาร
4,640
รวมราคา
6,370
หมายเหตุ
 * ผู้ป่วยห้อง ICU และ CCU ที่แพทย์สั่งงดอาหาร โรงพยาบาลฯ จะคิดเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น
 • อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 • กำหนดเวลาออกจากโรงพยาบาล 12:00 น.
 • ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน คิดตามราคารวม***
 • โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers