bih.button.backtotop.text

ห้องพักผู้ป่วยใน

ห้องพักผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 066 8888
Email: 
ประเภทห้อง
เงื่อนไข | Currency Converter
หมายเหตุ
 1. อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 2. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาล จนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน  (เริ่มตั้งแต่วันที่2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)
 3. ค่าห้อง  ค่าอาหารและค่าบริการ/วัน คิดตามราคารวม***
 4. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 5. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
 6. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 7. การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
 8. รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
ห้องพรีเมียร์ รอยัล
Premier-Royal-Suite.jpg
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • 1 ห้องนอน (Twin beds) สำหรับครอบครัวผู้ป่วย
 • ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรี)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ห้องครัวขนาดมินิ
 • ทีวี 3 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 146 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
61,660
ค่าบริการและอาหาร
13,540
รวมราคา
75,200
ห้องชุดพรีเมียร์ เอเทรียม
Premier-Atrium-Suite.jpg
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี 2 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 90 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
24,700
ค่าบริการและอาหาร
12,000
รวมราคา
36,700
ห้องชุดพรีเมียร์
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี 2 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 90 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
20,500
ค่าบริการและอาหาร
12,000
รวมราคา
32,500
ห้องวีไอพี
VIProom.jpg
Amenities
 • การตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วยและห้องนั่งเล่น
 • ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
 • ห้องสุขา 1 ห้อง
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี 2 เครื่อง
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 71 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
20,360
ค่าบริการและอาหาร
10,440
รวมราคา
30,800
ห้องซูเปอร์ดีลักซ์
Super-Deluxe.jpg
Amenities
 • มีการแยกพื้นที่ของห้องผู้ป่วย
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 44 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
12,450
ค่าบริการและอาหาร
7,960
รวมราคา
20,410
ห้องเตียงเดี่ยวพิเศษ
Amenities
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 44 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
9,570
ค่าบริการและอาหาร
7,960
รวมราคา
17,530
ห้องเตียงเดี่ยวธรรมดา
Single-Room.jpg
Amenities
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 34 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
6,750
ค่าบริการและอาหาร
7,950
รวมราคา
14,700
ห้อง 2เตียง (รวมกับผู้ป่วยท่านอื่น)
Amenities
 • ห้องอาบน้ำแบบมีฝักบัว ใช้ร่วมกัน
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม
 • มินิบาร์ (ฟรีเซ็ทแรก)
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • ขนาดพื้นที่ห้อง 44 ตร.ม.
Price/Night
ราคาห้อง
3,610
ค่าบริการและอาหาร
6,020
รวมราคา
9,630
หมายเหตุ
 1. อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 2. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาล จนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน  (เริ่มตั้งแต่วันที่2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)
 3. ค่าห้อง  ค่าอาหารและค่าบริการ/วัน คิดตามราคารวม***
 4. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 5. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
 6. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 7. การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
 8. รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น