ห้องพัก Intensive Care Unit

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: +662 6672511-2
โทรสาร:   +662 6672514
Email: 
ประเภทห้องราคาห้องค่าบริการและอาหารรวมราคา
Convert To
ห้องไอ.ซี.ยู. (ห้อง 2 เตียง)6,7109,550THB 16,260  16,260
ห้องไอ.ซี.ยู / ซี.ซี.ยู.8,9209,550THB 18,470  18,470
ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว9,9709,550THB 19,520  19,520
ห้องเอ็น.ไอ.ซี.ยู7,0607,060THB 14,120  14,120
ห้องบี.เอ็ม.ที (Protective isolation Room)7,21010,030THB 17,240  17,240
ห้องบี.เอ็ม.ที (Negative isolation Room)9,97010,090THB 20,060  20,060
Pediatric special care Room8,0606,740THB 14,800  14,800
Positive isolation Room9,9709,550THB 19,520  19,520
* นมผงสูตรสำเร็จตามคำสั่งแพทย์ราคาตั้งแต่ 1,500 – 2,200 บาท/วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเข้มข้นของส่วนผสมและจำนวนครั้งที่บริโภคต่อวัน
* ผู้ป่วยห้อง ICU และ CCU ที่แพทย์สั่งงดอาหาร โรงพยาบาลฯ จะคิดเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น

(ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers