ห้องพัก Intensive Care Unit

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: +662 6672511-2
โทรสาร:   +662 6672514
Email: 
ประเภทห้องราคาห้องค่าบริการและอาหารรวมราคา
Convert To
ห้องไอ.ซี.ยู. (ห้อง 2 เตียง)7,05010,040THB 17,090  17,090
ห้องไอ.ซี.ยู / ซี.ซี.ยู.9,37010,040THB 19,410  19,410
ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว10,47010,040THB 20,510  20,510
ห้องเอ็น.ไอ.ซี.ยู7,4207,420THB 14,840  14,840
ห้องบี.เอ็ม.ที (Protective isolation Room)7,58010,540THB 18,120  18,120
ห้องบี.เอ็ม.ที (Negative isolation Room)10,47010,600THB 21,070  21,070
Pediatric special care Room8,4707,090THB 15,560  15,560
Positive isolation Room10,47010,600THB 21,070  21,070
* นมผงสูตรสำเร็จตามคำสั่งแพทย์ราคาตั้งแต่ 1,500 – 2,200 บาท/วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเข้มข้นของส่วนผสมและจำนวนครั้งที่บริโภคต่อวัน
* ผู้ป่วยห้อง ICU และ CCU ที่แพทย์สั่งงดอาหาร โรงพยาบาลฯ จะคิดเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น

  • อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  • กำหนดเวลาออกจากโรงพยาบาล 12:00 น.
  • ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน คิดตามราคารวม***
  • โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้อุ่นหรือปรุงอาหารในห้องพัก
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers