ห้องพัก Intensive Care

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 011 6284
โทรสาร:   02 011 2182
Email: 
ประเภทห้องราคาห้องค่าบริการและอาหารรวมราคา
Convert To
Positive/Negative Isolation Room (ICU)10,89011,120THB 22,010  22,010
ห้องไอ.ซี.ยู พร้อมบริเวณสำหรับครอบครัว10,89010,530THB 21,420  21,420
ห้องไอ.ซี.ยู / ซี.ซี.ยู9,75010,530THB 20,280  20,280
ห้องเอ็น.ไอ.ซี.ยู (ไอ.ซี.เอ็น)7,7207,790THB 15,510  15,510
ห้องเอ็น.ไอ.ซี.ยู (ไอ.ที.เอ็น)3,3103,800THB 7,110  7,110
ห้องเอ็น.ไอ.ซี.ยู (ที.เอ็น)1,6802,020THB 3,700  3,700
หมายเหตุ

* ผู้ป่วยห้อง ICU และ CCU ที่แพทย์สั่งงดอาหาร โรงพยาบาลฯ จะคิดเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น
  • อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
  • กำหนดเวลาออกจากโรงพยาบาล 12:00 น.
  • ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน คิดตามราคารวม***
  • โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers