bih.button.backtotop.text

ห้องพัก

ห้องพัก

Overview.jpg

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ เสนอบริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการและงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ห้องพักราคาประหยัดขนาด 4 เตียง ไปจนถึงห้องชุดโรยัลสวีท ห้องพักทุกประเภทได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณได้รับความสะดวก และความปลอดภัยสูงสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย ที่สร้างระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาและมาตรฐาน ความปลอดภัย NFPA


สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

ห้องพักผู้ป่วยทุกห้องเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
 • เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาลระบบคอมพิวเตอร์
 • โคมไฟข้างเตียง
 • ทีวีพร้อมเคเบิ้ลทีวีสำหรับผู้ป่วยทุกเตียง (รวมถึงห้องเตียงคู่) คุณจึงสามารถดูรายการภาคภาษาไทย อังกฤษ และภาษาต่างประเทศได้
 • กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 • ชุดรับแขก
 • โทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ
 • ตู้เก็บยาส่วนตัวเฉพาะผู้ป่วย
 

 หมายเหตุ

 1. อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  
 2. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
 3. กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมงเศษของวันนั้น ถ้าน้อยกว่า 12 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน ถ้ามากกว่า 12-24 ชั่วโมง คิดหนึ่งวัน
 4. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
 5. ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน คิดตามราคารวม
 6. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
 7. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
 9. รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

Layout-CTA-Banner-V2_Purchase-Online-1200x255-TH.png