โปรแกรมตรวจสุขภาพ

back to health check up center

 กลับสู่หน้าหลักศูนย์ตรวจสุขภาพ

make-an-appointment for health check up

 นัดหมายแพทย์

 icon-pdf.jpg ดาวน์โหลด PDF


ท่านสามารถดูรายการตรวจที่เหมาะสมกับท่านเพิ่มได้ที่โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล.ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเราหากท่านกำลังวางแผนที่จะแต่งงานหรือมีบุตร สามารถศึกษารายละเอียด แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงานและแพ็กเกจตรวจก่อนตั้งครรภ์ โดย คลิกที่นี่
รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม


1. การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (กระดูกสันหลังส่วนเอว)

3,100 บาท

2. การตรวจระดับวิตามินดี
 •  25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี HPLC
3,500 บาท

3. การตรวจคัดกรองเบาหวาน
 • HbA1C
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
1,900 บาท

4. การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหัตสูง
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
1,200 บาท

5. การตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
 • TSH
 • Free T4
1,500 บาท

6. การตรวจหมู่โลหิต
 • ระบบ ABO
 • ระบบ Rh
450 บาท

7. การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV * 2,410 บาท

8. การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • VDRL (ซิฟิลิส)
 • HIV Ag/Ab (การตรวจภูมิต่อเชื้อเอชไอวี)
1,500 บาท

9. โปรแกรมการทดสอบระดับสมรรถภาพของสมอง (Cognitive Test Program)
(ไม่รวมค่าแพทย์)
(MOCA+CANTAB+วิตามินบี 12)
5,000 บาท

10. แพ็กเกจตรวจคัดกรองตา Premier Eye Examination 8,600 บาท

11. การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง (ไฝ)** 1,800 บาท
   

** ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

*สงวนสิทธิ์การใช้ “รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม” สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเท่านั้น และท่านสามารถใช้สิทธิราคาพิเศษนี้เฉพาะในวันที่ตรวจสุขภาพเท่านั้น

*ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ควรมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลในวันที่จะเข้ารับการตรวจแล้ว

*เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 150 กิโลกรัม จะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) และอัลตราซาวนด์ช่องท้องได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจอื่นได้จากเจ้าหน้าที่

**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าแพทย์ในการให้คำปรึกษาด้านความงาม หรือปัญหาโรคผิวหนังอื่นๆ หรือการรักษาด้านความงามอื่นๆ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

โทรศัพท์:  02 667 1555

โทรสาร : 02 667 2915

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้นต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น
 • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมของคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจการเตรียมตัวเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสุขภาพแพ็กเกจ Holistic

 • การตรวจตาโดยการขยายม่านตาจะส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและตาสู้แสงไม่ได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่ควรขับรถเอง ควรหาคนขับรถให้หรือใช้บริการรถรับจ้างในวันที่มาตรวจ และควรนำแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อป้องกันอาการตาสู้แสงไม่ได้
 • ควรนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับการตรวจก่อนเวลา 9.00 น. เนื่องจากการตรวจทั้งโปรแกรมจะใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง
 • ผลการตรวจระดับวิตามินดีใช้เวลา 1-2 วันจึงจะทราบผล

 

การชำระเงิน 

 • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
 • ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา