bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

พ.ค. 21 2561

5 โรคมะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง

ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงนั้นมีลักษณะเฉพาะและต้องการการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

Read More
พ.ค. 04 2560

บุหรี่...สาเหตุหลักมะเร็งปอด "รู้ทัน" ป้องกันรักษาได้

ในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนมากที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด ทั้งนี้เราสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดได้อย่างมาก เพียงแค่เลิกสูบบุหรี่เท่านั้น

Read More
ก.พ. 02 2560

เลิกบุหรี่ให้ได้ผล...แบบลาขาด

ในยุคปัจจุบันนี้คงไม่มีใครไม่ทราบถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของทั้งผู้สูบเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง

Read More
ธ.ค. 09 2559

ร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากเลิกสูบบุหรี่

ลองมาดูกันถึงประโยชน์ทั้งหมดของการเลิกสูบบุหรี่ที่มีต่อร่างกายของคุณ

Read More
พ.ย. 18 2559

รู้จักมะเร็งปอด ภัยเงียบเสี่ยงถึงชีวิต

โรคมะเร็งปอดในระยะแรกอาจไม่มีอาการผิดปกติแสดงให้เห็น แต่ถ้ามีสัญญาณเตือน เช่น ไอเรื้อรัง หายใจสั้น เจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลา น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรรีบไปพบแพทย์

Read More
เม.ย. 11 2559

มะเร็งปอด ป้องกันไว้ดีที่สุด

โรคนี้เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย แต่ถ้าตรวจพบเจอก่อนก็อาจรักษาหายได้

Read More
ก.ค. 18 2558

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย low-dose CT

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ หรือ low-dose CT เป็นตัวช่วยที่ทำให้การตรวจหามะเร็งปอดสามารถค้นพบได้เร็วขึ้นและสามารถรักษาให้หายขาดได้

Read More
พ.ค. 23 2557

รู้ทันมะเร็งปอด

มะเร็งปอด...บั้นปลายของคนสูบบุหรี่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งปอดหรือยัง

Read More
พ.ย. 18 2556

สู้มะเร็งปอดด้วย Targeted Therapy

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของประชากรไทยทั้งเพศชายและหญิง แต่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดในระยะใดก็ตาม หากได้รับการวินิจฉัยระยะของมะเร็งและได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น ก็สามารถรักษาได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Read More