bih.button.backtotop.text

โรคตาแห้งER

05 กันยายน 2559

สาเหตุของการเกิดโรคตาแห้ง เกิดจากหลายปัจจัยเช่น ต่อมไขมันเปลือกตาทำงานผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ภูมิแพ้ที่ตา จ้องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายตา เช่น เคืองตา แสบตา ตาแห้ง เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดโรคตาแห้ง เกิดจากหลายปัจจัยเช่น ต่อมไขมันเปลือกตาทำงานผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ภูมิแพ้ที่ตา จ้องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายตา เช่น เคืองตา แสบตา ตาแห้ง เป็นต้น

Related Health Blogs