bih.button.backtotop.text

รายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่า ชนิดของมะเร็งที่พบผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปอด และมะเร็งมดลูก ซึ่งผู้หญิงทุกคนล้วนมีโอกาสเป็นได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การรู้จักกับโรคมะเร็งเหล่านี้และรู้ว่าจะป้องกันตัวเองจากโรคได้อย่างไรจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อย่างมาก

5-Common-Cancers-in-Women_1040x1040px-(002).jpg


มะเร็งเต้านม
พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย ความเสี่ยงต่อโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะผู้หญิง
การป้องกัน:   แพทย์แนะนำผู้หญิงมีอายุ 35-40 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทุก 1 ปี

มะเร็งปากมดลูก
พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิง มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus)
การป้องกัน:  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจแปปสเมียร์ร่วมกับตรวจหาเชื้อ HPV ในหญิงตั้งแต่อายุ 30 ปี   (หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วควรตรวจภายใน 3 ปี หลังการมีเพศสัมพันธ์)
ควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ตั้งแต่อายุ 9- 45 ปี

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
พบมากเป็นอันดับ 3 ของผู้หญิง ปัจจุบันแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค
การป้องกัน:  ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยการส่องกล้องตั้งแต่อายุ 45 ปี

มะเร็งปอด
โรคมะเร็งที่ผู้หญิงเป็นมากในอันดับที่ 4 สาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่ สัมผัสควันบุหรี่และรับสารพิษ
 การป้องกัน:  ควรตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้รังสีต่ำ (low-dose computerized tomography หรือ low-dose CT)

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
โรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 ของผู้หญิงไทย สาเหตุของโรคยังไม่แน่ชัด 
การป้องกัน: ผู้หญิงที่มีภาวะประจำเดือนผิดปกติจำเป็นต้องพบสูตินรีแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs