การผ่าตัดเชื่อมกระดูกผ่านผิวหนัง

การผ่าตัด percutaneous TLIF คือการผ่าตัดที่แพทย์จะยึดตรึงกระดูกสันหลังเข้าด้วยกันผ่านทางแผลผ่าตัดขนาดเล็ก

การผาตดเชอมกระดก-1500x3750-(1).jpg


ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี
อาคารบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิค ชั้น20
โทร 020113077


IMG
IMG
IMG
IMG

 

 

Related Health Blogs