ระวัง! ปวดบริเวณข้อ สัญญาณเตือนโรคเก๊าท์

โรคเกาท-web.jpg
 
เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดอาการปวด บวม แดง บริเวณข้ออย่างเฉียบพลัน


สถานที่ตั้ง

ศูนย์อายุรกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 และชั้น 19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

  

Related Health Blogs