bih.button.backtotop.text

ไขมันพอกตับเกิดจากอะไร และมีวิธีสังเกตุอาการอย่างไร

26 มิถุนายน 2563

ไขมันพอกตับ (fatty liver disease) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันในตับ โรคนี้มักไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด แต่บางครั้งจะบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ไขมันพอกตับเกิดจากอะไร และมีวิธีสังเกตุอาการอย่างไร ชมได้จากคลิปนี้

เพื่อความมั่นใจ บำรุงราษฎร์ขอนำเสนอแพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ เพื่อการวินิจฉัย และรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 นาที

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs