bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ (Liver Health)

Package ID  

LIVER01

 
10,550 THB
 
10,550 THB

Approximate cost in

 • เครื่องตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับในเลือด
 • ตรวจหามะเร็งของตับในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด
 • ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด


ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
กรุณาทำนัดหมายได้ที่ 02 011 2167-8
วันอาทิตย์ - ศุกร์ 8.00-20.00 น.
วันเสาร์  8.00-19.00 น.
 

การตรวจสุขภาพตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan, ultrasound upper และตรวจการทำงานของตับและมะเร็งตับโดยการตรวจเลือด

การตรวจสุขภาพตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan

 “ตับ”  เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ ใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ และทำลายเชื้อโรค ซึ่งพฤติกรรมการกิน และใช้ชีวิตในปัจจุบันอาจทำลายตับโดยไม่รู้ตัว โดยโรคตับเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติด 1 ใน 10 ของประเทศไทย เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคตับคั่งไขมัน หรือ ไขมันเกาะตับ (Fatty liver) โรคตับแข็ง หรือโรคมะเร็งตับ ดังนั้นควรตรวจสุขภาพตับเป็นประจำเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรค
 

การตรวจด้วย Fibroscan คืออะไร

Fibroscan คือ เทคโนโลยีในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่รู้สึกเจ็บ ใช้เวลาเพียง 10 นาที และสามารถลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน ตรวจซ้ำได้บ่อย โดยไม่มีผลข้างเคียง และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการตรวจ
 

ใครบ้างที่ควรตรวจ?

 • ผู้ป่วยโรคตับ หรือสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคตับ เช่น ไวรัสตับอักเสบ ไขมันเกาะตับ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ หรือไวรัสตับอักเสบ
 • ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพตับอย่างละเอียด
 • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานาน
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ป่วยโรคไขมันในหลอดเลือดสูง
 • น้ำหนักลด
 • มีอาการตัว-ตา เหลือง
 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตับ

ควรงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มให้พลังงานอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือดและ ตรวจด้วยเครื่อง fibro scan

 

ข้อห้ามในการตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan

 • ผู้ป่วยตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกาย (active implantable medical devices) เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ การฝังแร่กัมมันตรังสี (brachytherapy)
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

หมายเหตุ :

• ราคาเฉพาะค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการเท่านั้น
• สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
• รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
• ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
• ราคานี้ไม่สามารถระบุแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
• เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
• กรุณาทำนัดหมายได้ที่ 02 011 2167-8
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ (Liver Health)

Package ID : 

LIVER01

10,550 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจสุขภาพตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan, ultrasound upper และตรวจการทำงานของตับและมะเร็งตับโดยการตรวจเลือด

การตรวจสุขภาพตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan

 “ตับ”  เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ ใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ และทำลายเชื้อโรค ซึ่งพฤติกรรมการกิน และใช้ชีวิตในปัจจุบันอาจทำลายตับโดยไม่รู้ตัว โดยโรคตับเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติด 1 ใน 10 ของประเทศไทย เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคตับคั่งไขมัน หรือ ไขมันเกาะตับ (Fatty liver) โรคตับแข็ง หรือโรคมะเร็งตับ ดังนั้นควรตรวจสุขภาพตับเป็นประจำเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรค
 

การตรวจด้วย Fibroscan คืออะไร

Fibroscan คือ เทคโนโลยีในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่รู้สึกเจ็บ ใช้เวลาเพียง 10 นาที และสามารถลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน ตรวจซ้ำได้บ่อย โดยไม่มีผลข้างเคียง และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการตรวจ
 

ใครบ้างที่ควรตรวจ?

 • ผู้ป่วยโรคตับ หรือสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคตับ เช่น ไวรัสตับอักเสบ ไขมันเกาะตับ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ หรือไวรัสตับอักเสบ
 • ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพตับอย่างละเอียด
 • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานาน
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ป่วยโรคไขมันในหลอดเลือดสูง
 • น้ำหนักลด
 • มีอาการตัว-ตา เหลือง
 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตับ

ควรงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มให้พลังงานอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือดและ ตรวจด้วยเครื่อง fibro scan

 

ข้อห้ามในการตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan

 • ผู้ป่วยตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกาย (active implantable medical devices) เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ การฝังแร่กัมมันตรังสี (brachytherapy)
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เครื่องตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับในเลือด
 • ตรวจหามะเร็งของตับในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด
 • ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด


ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
กรุณาทำนัดหมายได้ที่ 02 011 2167-8
วันอาทิตย์ - ศุกร์ 8.00-20.00 น.
วันเสาร์  8.00-19.00 น.
 

 

หมายเหตุ :

• ราคาเฉพาะค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการเท่านั้น
• สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
• รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
• ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
• ราคานี้ไม่สามารถระบุแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
• เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
• กรุณาทำนัดหมายได้ที่ 02 011 2167-8

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง