bih.button.backtotop.text

ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อง่าย...แต่ป้องกันได้

06 มิถุนายน 2561

“ไข้หวัดใหญ่” มักระบาดในช่วงหน้าฝน เป็นโรคที่ติดต่อง่าย อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมป้องกันการติดโรค

Infographic-ไขหวดใหญ-1500.jpg

 
ไข้หวัดใหญ่” มักระบาดในช่วงหน้าฝน เป็นโรคที่ติดต่อง่าย อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมป้องกันการติดโรค 
 

Related Health Blogs