Mazor Xtm แขนกลมหัศจรรย์ ผู้ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง

15 มกราคม 2561
กระดูกสันหลังนั้นคืออวัยวะที่สำคัญมากๆ ส่วนหนึ่งในร่างกายมนุษย์ เพราะกระดูกสันหลังนั้นคือโครงสร้างหลักของร่างกายที่ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายของแก้ไขสันหลัง นอกจากนี้ยังเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆและช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งการผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังถือว่าเป็นเรื่องท้าทาย ต้องกระทำโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความละเอียดแม่นยำ

ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลกรวมถึงบำรุงราษฎร์ได้เริ่มนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดที่ต้องมีการฝังยึดสกรู ซึ่งได้ผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจเนื่องจากแขนกลของหุ่นยนต์สามารถใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในกระดูกสันหลังของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ ทำให้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังเริ่มได้รับความสนใจและไว้วางใจทั้งในวงการแพทย์และตัวผู้ป่วยเอง
 

Mazor Xtm  ทำงานอย่างไร

เนื่องจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบันมากกว่าครึ่งมีการใส่อุปกรณ์หรือสกรูเข้าไปในกระดูกสันหลัง แต่การใส่สกรูเข้าไปยังกระดูกสันหลังในตำแหน่งที่ดีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก เพราะบริเวณของกระดูกสันหลังที่สามารถฝังสกรูได้อย่างปลอดภัยมีลักษณะค่อนข้างเล็ก การผ่าตัดประเภทนี้จึงต้องใช้ศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญสูง ซึ่งแขนกลของหุ่นยนต์นั้นจะมาช่วยในการกำหนดพิกัดและทิศทางในการใส่สกรูของศัลยแพทย์แม่นยำมากขึ้น
ความแม่นยำของแขนหุ่นยนต์เกิดจากการคำนวณพิกัดสามมิติจากภาพสแกนคอมพิวเตอร์ที่ทำในห้องผ่าตัด รวมไปถึงแขนกลที่แข็งแรงของหุ่นยนต์ที่ช่วยในการล็อกตำแหน่งในขั้นตอนการใส่เครื่องมือ ซึ่งศัลยแพทย์สามารถเห็นภาพขณะทำการใส่สกรูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดลดลงได้อย่างมาก
นอกจากทำให้ศัลยแพทย์สามารถวางแผน กำหนดพิกัด และทิศทางของสกรูก่อนการผ่าตัดได้แล้ว Mazor Xtm  ยังมีระบบประมวลภาพเพื่อช่วยในการผ่าตัดแบบ O-armTM หรือการผ่าตัดผ่านรูทางผิวหนัง ที่ทำให้ศัลยแพทย์ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่หรือเลาะกล้ามเนื้อออกจากกระดูก ซึ่งการผ่าตัดแบบนี้จะทำให้แผลมีขนาดเล็ก ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด รวมถึงลดระยะเวลาการพักฟื้นด้วย

 

Mazor Xtm  เหมาะกับใคร

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสัน Mazor Xtm หลังนั้นเหมาะกับการผ่าตัดรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่ต้องมีการฝังยึดสกรู อาทิ
-    โรคกระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่น
-    โรคกระดูกสันหลังเสื่อมในผู้ใหญ่
-    โรคกระดูกสันหลังแตกหักจากอุบัติเหตุ
 

ข้อดีของการใช้หุ่นยนต์  Mazor Xtm ช่วยในการผ่าตัด

-    แขนหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
-    ศัลยแพทย์สามารถออกแบบการผ่าตัดฝังสกรูให้กับคนไข้ที่มีกายวิภาคที่ท้าทายได้อย่างเฉพาะเจาะจง
-    ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากการผ่าตัดโดยวิธีการใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง
-    ร่างกายของผู้ป่วยรับกัมมันตรังสีน้อยลง

Related Health Blogs