bih.button.backtotop.text

โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา

จอประสาทตาเสื่อมในผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ตามองไม่ชัดเฉพาะตรงกลางภาพ แต่เห็นภาพข้าง ๆ ได้เหมือนเดิม

โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา infographicศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

Related Health Blogs