bih.button.backtotop.text

โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา ที่พบบ่อย

จอประสาทตาเสื่อมในผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ตามองไม่ชัดเฉพาะตรงกลางภาพ แต่เห็นภาพข้าง ๆ ได้เหมือนเดิม

โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา infographic

 

จอประสาทตาเสื่อมในผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ตามองไม่ชัดเฉพาะตรงกลางภาพ แต่เห็นภาพข้าง ๆ ได้เหมือนเดิม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs