bih.button.backtotop.text

ยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วปลอดภัย มั่นใจได้อย่างไร

26 กุมภาพันธ์ 2562

กว่าจะเป็นยา 1 เม็ดที่ส่งมอบให้คนไข้ทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เพราะต้องผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพ การดูแลและรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าที่บำรุงราษฎร์ "เราใส่ใจเรื่องยา ไม่แพ้เรื่องการรักษา" อย่างแน่นอนค่ะ

.

Related Health Blogs