ยาที่ไม่ได้คุณภาพ...อาจหมายถึงชีวิตคนที่คุณรัก!

19 กันยายน 2561
รู้ไหมว่าอันตรายจากการใช้ยามีอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นยาปลอม ,ยาหมดอายุ ,ยาที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นการเลือกยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

Related Health Blogs