วันมะเร็งโลก การป้องกันและรักษา

11 กุมภาพันธ์ 2559
วนมะเรงโลก.jpg

องค์การอนามัยโลกพบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี ดังนั้นเพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงโรคมะเร็ง จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น "วันมะเร็งโลก" (World Cancer Day)
 

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

Related Health Blogs