bih.button.backtotop.text

มะเร็งกระเพาะอาหาร ตรวจก่อนสาย

รู้หรือไม่มะเร็งกระเพาะอาหาร มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย ท่านสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ เช่นอาหารไม่ย่อย ท้องอืด

มะเรงกระเพาะอาหาร30062021.jpg


 
ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 2 เลี้ยวซ้าย
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 63 190 3152

Related Health Blogs