bih.button.backtotop.text

การรักษากรดไหลย้อนโดยการผ่าตัดด้วยวิธี Nissen Fundoplication

การรักษากรดไหลย้อนโดยการผ่าตัดด้วยวิธี Nissen Fundoplication เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อนและ
ไส้เลื่อนที่กะบังลมขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดเมื่อลิ้นเปิดปิดระหว่างกระเพาะอาหารและหลอดอาหารทำงานได้ไม่สมบูรณ์ กรดไหลย้อนอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอก (heartburn) หรือมีกรดอยู่ด้านในช่องปาก

ประโยชน์ของการผ่าตัด
การผ่าตัดนี้ยังอาจใช้ได้ในผู้ป่วยที่ไม่มีไส้เลื่อนที่กะบังลม การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกการรักษาในกรณีต่อไปนี้
  • การรักษาด้วยยาไม่สามารถบรรเทาอาการได้อย่างสมบูรณ์ และอาการที่คงเหลืออยู่พิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหาร
  • ผู้ป่วยไม่ต้องการรับประทานยาหรือเกิดผลข้างเคียงที่ทำให้ไม่สามารถรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานเพื่อควบคุมอาการของโรคกรดไหลย้อน และผู้ป่วยยินดียอมรับความเสี่ยงจากการผ่าตัด
  • อาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นมากพอจากการรักษาด้วยยา ตัวอย่างของอาการเหล่านี้ ได้แก่ โรคหืด เสียงแหบ หรือไอร่วมกับกรดไหลย้อน
การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอาการของโรคกรดไหลย้อนโดยไม่ต้องใช้ยาลดกรดหรือลดขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการของโรคกรดไหลย้อน
ความสำเร็จของการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 
จะเป็นอย่างไรหากไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้
กรดไหลย้อนอาจก่อให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือกรดในช่องปาก กรดนี้สามารถทำให้หลอดอาหารอักเสบ เกิดแผลเป็น หรือกลายเป็นภาวะการอักเสบเรื้อรังของหลอดอาหาร (Barrett’s esophagus) ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งหลอดอาหาร การผ่าตัดอาจเป็นการรักษาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการของโรคกรดไหลย้อนอยู่แม้ในขณะที่กำลังได้รับการรักษาด้วยยา
ยาที่ช่วยลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหารมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการและรักษาอาการอักเสบ การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดจะแนะนำเฉพาะเมื่อผู้ป่วยยังคงมีอาการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ต้องการที่จะรักษาด้วยยาอีกต่อไปเนื่องจากมีผลแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น หลอดอาหารอักเสบ หรือหลอดอาหารอักเสบเรื้อรัง (Barrett’s esophagus) ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งหลอดอาหาร

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 6.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 10 คน

Related Health Blogs