bih.button.backtotop.text

การรักษากรดไหลย้อนโดยการผ่าตัดด้วยวิธี Nissen Fundoplication

การรักษากรดไหลย้อนโดยการผ่าตัดด้วยวิธี Nissen Fundoplication เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อนและ
ไส้เลื่อนที่กะบังลมขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดเมื่อลิ้นเปิดปิดระหว่างกระเพาะอาหารและหลอดอาหารทำงานได้ไม่สมบูรณ์ กรดไหลย้อนอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอก (heartburn) หรือมีกรดอยู่ด้านในช่องปาก

ขั้นตอนของการผ่าตัด
 1. การผ่าตัดนี้ทำภายใต้การใช้ยาระงับความรู้สึก โดยทั่วไปแล้วใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง
 2. แพทย์มักใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดเข้าไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง) โดยจะตัดรูเปิดขนาดเล็ก 2-3 รูบนหน้าท้องของผู้ป่วย จากนั้นจะสอดอุปกรณ์ผ่าตัดพร้อมกับกล้องขยายภาพเข้าไปในช่องท้องและทำการผ่าตัดผ่านรูเหล่านี้
 3. แพทย์จะเย็บกะบังลมเพื่อลดขนาดของรูที่หลอดอาหารลอดผ่าน จากนั้นจะพันและเย็บส่วนบนของกระเพาะอาหารไว้รอบหลอดอาหารส่วนล่าง เพื่อสร้างให้เกิดผลแบบลิ้นเปิดปิด
การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอาการของโรคกรดไหลย้อนโดยไม่ต้องใช้ยาลดกรดหรือลดขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการของโรคกรดไหลย้อน

การผ่าตัดนี้ยังอาจใช้ได้ในผู้ป่วยที่ไม่มีไส้เลื่อนที่กะบังลม การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกการรักษาในกรณีต่อไปนี้
 • การรักษาด้วยยาไม่สามารถบรรเทาอาการได้อย่างสมบูรณ์ และอาการที่คงเหลืออยู่พิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหาร
 • ผู้ป่วยไม่ต้องการรับประทานยาหรือเกิดผลข้างเคียงที่ทำให้ไม่สามารถรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานเพื่อควบคุมอาการของโรคกรดไหลย้อน และผู้ป่วยยินดียอมรับความเสี่ยงจากการผ่าตัด
 • อาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นมากพอจากการรักษาด้วยยา ตัวอย่างของอาการเหล่านี้ ได้แก่ โรคหืด เสียงแหบ หรือไอร่วมกับกรดไหลย้อน
 • กลืนลำบาก เนื่องจากกระเพาะอาหารถูกรัดอยู่สูงเกินไปบนหลอดอาหารหรือถูกรัดแน่นเกินไป
 • หลอดอาหารและ/หรือบางส่วนของกระเพาะอาหารเลื่อนหลุดออกจากการรัดจึงทำให้ลิ้นเปิดปิด (หูรูดส่วนปลายของหลอดอาหาร) หลุดจากการถูกรัดพยุง
 • อาจกลับมามีอาการแสบร้อนกลางอก
 • ท้องอืดและอาการไม่สบายจากแก๊สที่สะสมเนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถเรอได้
 • มีแก๊สมากเกินไป
 • ทำให้เกิดรูที่หลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร
 • ความเสียหายต่อตับ
 • ความเสี่ยงจากการใช้ยาสลบ
 • ความเสี่ยงหลักจากการผ่าตัด (การติดเชื้อหรือมีเลือดออก) 
สำหรับผู้ป่วยบางราย ผลข้างเคียงของการผ่าตัด เช่น ท้องอืดจากการสะสมของแก๊ส ปัญหาการกลืน และอาการปวดที่แผลผ่าตัด อาจรบกวนได้มากเท่ากับอาการของโรคกรดไหลย้อน การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อนหรือในบางกรณีแม้การผ่าตัดครั้งที่สองก็อาจไม่สามารถบรรเทาอาการของภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้
ยาที่ช่วยลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหารมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการและรักษาอาการอักเสบ การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดจะแนะนำเฉพาะเมื่อผู้ป่วยยังคงมีอาการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ต้องการที่จะรักษาด้วยยาอีกต่อไปเนื่องจากมีผลแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น หลอดอาหารอักเสบ หรือหลอดอาหารอักเสบเรื้อรัง (Barrett’s esophagus) ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งหลอดอาหาร
ความสำเร็จของการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 
จะเป็นอย่างไรหากไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้
กรดไหลย้อนอาจก่อให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือกรดในช่องปาก กรดนี้สามารถทำให้หลอดอาหารอักเสบ เกิดแผลเป็น หรือกลายเป็นภาวะการอักเสบเรื้อรังของหลอดอาหาร (Barrett’s esophagus) ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งหลอดอาหาร การผ่าตัดอาจเป็นการรักษาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการของโรคกรดไหลย้อนอยู่แม้ในขณะที่กำลังได้รับการรักษาด้วยยา

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 6.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 10 คน

Related Health Blogs