ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ด้วยวิทยาการด้านการแพทย์ที่ล้ำหน้า ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและศิลปะเพื่อความงาม และเข้าใจความต้องการของผู้ป่วย ทําให้ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงและมีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อผสานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับนานาชาติเข้ากับความละเอียดประณีตของแพทย์ไทย ทําให้ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งกลายเป็นมาตรฐานของการทําศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง การปลูกถ่ายเส้นผมและวิธีการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยแพทย์ด้านความงามของศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพื่อตกแต่งรูปร่างให้เป็นปกติ เสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีรูปร่างที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเอง

แม้การทําศัลยกรรมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเลือกใหม่ในการทําศัลยกรรมโดยการใช้สารสังเคราะห์ทางการแพทย์เข้ามาช่วยรักษารูปร่างและการทํางานของอวัยวะ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามทั้งในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี อาทิ
 • การผ่าตัดเพิ่มขนาดทรวงอก
 • การผ่าตัดปรับระดับทรวงอก
 • การผ่าตัดลดขนาดทรวงอกสําหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
 • การผ่าตัดใบหู
 • การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา
 • การผ่าตัดดึงหน้าและคอ
 • การเสริมสัดส่วนของใบหน้าด้วยสารสังเคราะห์ทางการแพทย์
 • การผ่าตัดดึงหน้าบริเวณหน้าผาก
 • การผ่าตัดดูดไขมัน
 • การผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูก
 • การผ่าตัดลดขนาดหน้าท้อง
 

ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก
 • ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกใบหน้า
 • ศัลยกรรมมือ
 • ศัลยกรรมตกแต่งขากรรไกร
 • ศัลยกรรมตกแต่งในเด็ก
 • ศัลยกรรมเสริมสร้างหลังการรักษามะเร็ง
 

การปลูกผม

การทําศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผมเพื่อรักษาอาการผมบางหรือศีรษะล้านเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง โดยแพทย์จะใช้เซลล์รากผมที่มีอายุขัยนาน เช่น เซลล์รากผมจากบริเวณด้านข้างและด้านหลังศีรษะปลูกลงบนหนังศีรษะที่ล้านหรือบาง และเมื่อผมขึ้นแล้วจะทําให้แลดูเป็นธรรมชาติและอยู่คงทน

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ให้การรักษาในกรณีต่างๆ ดังนี้
 • การปลูกผมในสุภาพบุรุษที่ศีรษะล้าน
 • การปลูกผมในสุภาพสตรีที่ผมบาง
 • การปลูกผมในผู้ที่ศีรษะล้านเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือการทําศัลยกรรมดึงใบหน้า
 • การปลูกผมในผู้ที่ต้องการเพิ่มขนคิ้ว เครา และหนวด เคราข้างใบหู เป็นต้น

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ (กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า)

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
อาคาร
BI Clinic ชั้น 16 Counter A
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 1521
โทรสาร: 0 2667 1522
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ให้บริการเสริมความงามทั้งในชายและหญิง เช่น เสริมจมูก ดูดไขมัน ผ่าตัดทรวงอก ดึงหน้าและคอ ลดขนาดหน้าท้อง และปลูกผม
คะแนนโหวต: 9.35 of 10, จากจำนวนคนโหวต 46 คน
6806|0
6806
custom.bihcenter
6806
4
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผม

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผม

ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใส

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. คมวิชช์ แก้วชัยเจริญกิจ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ชาติชาย รัตนามหัทธนะ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ธิติ เชาวนลิขิต

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ธีรสิทธิ์ ศรีพานิชกุลชัย

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ปรียพาส นิลอุบล

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. มณเฑียร ลือประไพ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ศรัทธา ศิริตันติกร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. สรวุฒิ ชูอ่องสกุล

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. อนนท์ ชยสดมภ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. อมร ภูมี

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผศ.นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

รศ.นพ. อาทิ เครือวิทย์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 
 
แพ็คเกจ