bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่... วัคซีนสำคัญในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

: ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจคล้ายคลึงกับการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ หากผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย จะมีโอกาสทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น ดังนั้น การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 7 กลุ่มเสี่ยง เพราะจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ลดความรุนแรงของโรคจากภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านไวรัสโควิด-19 ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

ไปติดตามชมรายละเอียด วิธีการรับประทานยา ข้อสำคัญ อาการข้างเคียงที่เกิดได้บ่อยหลังรับประทานยา และข้อควรระวังสำคัญสำหรับยาตัวนี้ ในคลิปได้เลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงสถานการณ์โควิด

โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ SARS-CoV-2 อาการทั่วไปได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย ไอ หายใจลำบาก เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมและโรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม

สบายสไตล์มยุรา ตอน : โควิด-19 กับระบบทางเดินอาหารและตับ

การติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงระบบทางเดินอาหารและตับอีกด้วย อาการที่พบได้บ่อยคือ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งพบได้ทั้งขณะติดเชื้อโควิด-19 หรือหลังหายจากโควิด-19 แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

Colorectal Cancer: Are you at Risk?

Colorectal cancer is caused by the uncontrolled growth of cells in the colon or rectum. It may take years to develop, and at the early stage, there may only be an abnormal growth of tissues known as polyps. However, these polyps can then develop into cancer if left untreated or not removed. In some cases, people with colorectal cancer have no abnormal symptoms, so they do not know that they have cancer. That’s why a check-up is important to find the polyps before they turn into cancer, especially if you are at risk. But the question is, ARE YOU AT RISK? Let us find out in this session of Stay Healthy Doctor Talk. Dr. Navara Dusitanond, a specialist for Colorectal & General Surgery, shared his expertise on this topic.

อ่านเพิ่มเติม

Bumrungrad Podcast EP.27 ทำอย่างไร...เมื่อโควิดพ่นพิษมาถึงระบบทางเดินอาหาร

EP นี้มารับฟังถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อระบบทางเดินอาหารและตับ การติดต่อ ความรุนแรง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อ ตลอดจนการดูแลตัวเองหลังหายจากโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

Navigating Your IVF Journey

การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์... อาวุธใหม่เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส HPV

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นชนิดเชื้อตายที่พัฒนาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชดีอย่างไร?

การผ่าตัดผ่านกล้องมีข้อดีที่ช่วยให้แผลการผ่าตัดมีขนาดที่เล็กลง ผู้ป่วยเจ็บน้อย และสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด โดยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชสามารถรักษาโรค อาทิ เนื้องอกในมดลูก ท้องนอกมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ หรือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม