bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่... วัคซีนสำคัญในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

: ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจคล้ายคลึงกับการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ หากผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย จะมีโอกาสทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น ดังนั้น การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 7 กลุ่มเสี่ยง เพราะจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ลดความรุนแรงของโรคจากภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านไวรัสโควิด-19 ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

ไปติดตามชมรายละเอียด วิธีการรับประทานยา ข้อสำคัญ อาการข้างเคียงที่เกิดได้บ่อยหลังรับประทานยา และข้อควรระวังสำคัญสำหรับยาตัวนี้ ในคลิปได้เลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงสถานการณ์โควิด

โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ SARS-CoV-2 อาการทั่วไปได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย ไอ หายใจลำบาก เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมและโรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม

สบายสไตล์มยุรา ตอน : โควิด-19 กับระบบทางเดินอาหารและตับ

การติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงระบบทางเดินอาหารและตับอีกด้วย อาการที่พบได้บ่อยคือ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งพบได้ทั้งขณะติดเชื้อโควิด-19 หรือหลังหายจากโควิด-19 แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

Bumrungrad Podcast EP.27 ทำอย่างไร...เมื่อโควิดพ่นพิษมาถึงระบบทางเดินอาหาร

EP นี้มารับฟังถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อระบบทางเดินอาหารและตับ การติดต่อ ความรุนแรง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อ ตลอดจนการดูแลตัวเองหลังหายจากโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์... อาวุธใหม่เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส HPV

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นชนิดเชื้อตายที่พัฒนาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชดีอย่างไร?

การผ่าตัดผ่านกล้องมีข้อดีที่ช่วยให้แผลการผ่าตัดมีขนาดที่เล็กลง ผู้ป่วยเจ็บน้อย และสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด โดยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชสามารถรักษาโรค อาทิ เนื้องอกในมดลูก ท้องนอกมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ หรือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

สบายสไตล์มยุรา ตอน : ปวดเมื่อเป็นประจำเดือน เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

อาการปวดประจำเดือนเกิดขึ้นได้กับทุกวัย แต่หากมีอาการปวดที่ผิดปกติควรเข้ารับการวินิจฉัยหรือการตรวจคัดกรองเพื่อหาสาเหตุ

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อไหร่ที่เราควรเริ่ม ตรวจคัดกรองเต้านม?

มะเร็งเต้านมในระยะแรกๆ มักไม่มีอาการของโรค การค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรกก่อนมีอาการ หรือที่เรียกว่า Early detection นั้นสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ 30–60% ในประเทศไทยแพทย์แนะนำให้บุคคลที่มีอายุ 35 – 40 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและทำการคัดกรองทุก 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม